Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială -Regulamentul Bruxelles I

Ungaria

Conținut furnizat de
Ungaria

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Ungaria

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială - Regulamentul Bruxelles I


*mențiuni obligatorii

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

În Ungaria: articolul 57 din Decretul-lege nr. 13 din 1979 privind dreptul internațional privat (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet).

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

În Ungaria, instanța districtuală situată în jurisdicția instanței regionale competente (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) și, în Budapesta, Tribunalul din Buda (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

În Ungaria, instanțele regionale (törvényszék); în Budapesta, Curtea din Budapesta‑Capitală (Fővárosi Törvényszék).

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

În Ungaria, o cerere de reexaminare (felülvizsgálati kérelem).

Ultima actualizare: 13/04/2022

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.