Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială - Regulamentul Bruxelles I

Lituania

Conținut furnizat de
Lituania

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

- în Lituania: articolul 31 din Codul de procedură civilă (Civilinio proceso kodeksas).

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

- în Lituania: Lietuvos apeliacinis teismas.

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

- în Lituania: Lietuvos apeliacinis teismas.

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

- în Lituania, recurs la Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

Ultima actualizare: 07/04/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.