Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială - Regulamentul Bruxelles I

Malta

Conținut furnizat de
Malta

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

- în Malta: articolele 742, 743 și 744 din Codul de organizare și de procedură civilă - Cap.12 și articolul 549 din Codul comercial - Cap.13.

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

- în Malta, prima secție a tribunalului civil (Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili) sau jurisdicția superioară generală din Gozo (Qorti tal‑Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha) sau, în materie de obligații de întreținere, grefa instanței (Reġistratur tal-Qorti), spre transmitere ulterioară Ministerului Justiției (Ministru responsabbli għall‑Ġustizzja).

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

- Curtea de apel, urmând procedura prevăzută pentru apeluri în Codul de organizare și de procedură civilă - Cap.12.

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

- în Malta nu se mai poate introduce nicio cale de atac, la nicio instanță.

- în materie de obligații de întreținere, Curtea de apel, urmând procedura prevăzută pentru apeluri în Codul de organizare și de procedură civilă - Cap.12.

Ultima actualizare: 08/07/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.