Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială -Regulamentul Bruxelles I

Polonia

Conținut furnizat de
Polonia

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

articolele 1103 și 1110 din Codul de procedură civilă (Kodeks postępowania cywilnego).

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

Tribunalul regional (Sąd Okręgowy).

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

Curtea de Apel (Sąd Apelacyjny).

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

recurs în anulare la Curtea Supremă (Sądu Najwyższego).

Ultima actualizare: 06/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.