Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială - Regulamentul Bruxelles I

Portugalia

Conținut furnizat de
Portugalia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Portugalia

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială - Regulamentul Bruxelles I


*mențiuni obligatorii

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

În Portugalia se aplică următoarele dispoziții:

- articolul 63 alineatul (1) din Codul de procedură civilă (Código de Processo Civil), în măsura în care prevede o competență extrateritorială a instanțelor, de exemplu competența instanței din raza teritorială a sucursalei, filialei sau agenției, a delegației sau a reprezentanței (dacă sunt situate în Portugalia) în cadrul unei cereri de notificare sau comunicare a sediului principal și

- articolul 10 din Codul procedural al muncii (Código de Processo do Trabalho), în măsura în care prevede o competență extrateritorială a instanțelor, de exemplu competența instanței din raza teritorială a domiciliului reclamantului în cadrul unei acțiuni bazate de un contract de muncă, inițiate de un lucrător împotriva angajatorului său.

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

În Portugalia: judecătoriile (Tribunal de Comarca).

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

În Portugalia: curțile de apel (Tribunal da Relação).

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

În Portugalia: recurs limitat la motive de drept.

Ultima actualizare: 07/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.