În materie de drept civil, procedurile și acțiunile în curs intentate înainte de încheierea perioadei de tranziție vor continua în temeiul legislației UE. În baza unui acord reciproc între UE și Regatul Unit, Portalul e-justiție va păstra informațiile legate de Regatul Unit până la sfârșitul anului 2022.

Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială -Regulamentul Bruxelles I

Scoţia

Conținut furnizat de
Scoţia

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

- în Regatul Unit: norme care permit stabilirea competenței în temeiul:

(a) faptului că pârâtului i-a fost notificat sau comunicat actul de sesizare a instanței pe parcursul șederii sale temporare în Regatul Unit;

(b) faptului că pârâtul deține bunuri imobile în Regatul Unit;

(c) sechestrului pus de reclamant asupra bunurilor situate în Regatul Unit.

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

- în Scoția, Court of Session sau, în cazul unei hotărâri privind o obligație de întreținere, Sheriff Court sesizată de Secretary of State;

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

- în Scoția, Court of Session sau, în cazul unei hotărâri privind o obligație de întreținere, Sheriff Court;

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

- o singură cale de atac introdusă pe motive de drept.

Ultima actualizare: 06/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.