Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială - Regulamentul Bruxelles I

Slovacia

Conținut furnizat de
Slovacia

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

- în Slovacia: articolele 37-37e din Legea nr. 97/1963 privind dreptul internațional privat și normele de procedură aferente.

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

Instanța districtuală (okresný súd), Tribunalul Municipal Bratislava III (Mestský súd Bratislava III), Tribunalul Municipal Bratislava IV (Mestský súd Bratislava IV) și Tribunalul Municipal Košice (Mestský súd Košice)

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

Instanțele districtuale (okresné súdy) și instanțele municipale (mestské súdy)

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

Recurs (dovolanie) la Curtea Supremă a Republicii Slovacia (Najvyšší súd Slovenskej republiky). Cererile de recurs se depun la instanța districtuală a cărei hotărâre se contestă.

Ultima actualizare: 09/04/2024

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.