Hotărâri judecătoreşti în materie civilă şi comercială - Regulamentul Bruxelles I

Slovenia

Conținut furnizat de
Slovenia

GĂSIREA INSTANŢELOR/AUTORITĂȚILOR COMPETENTE

Instrumentul de căutare de mai jos vă va ajuta să identificați instanțele/autoritățile competente pentru un anumit instrument juridic european. Rețineți că deși am făcut eforturi pentru a stabili exactitatea rezultatelor, este posibil ca anumite cazuri excepționale privind determinarea competenței să nu fie acoperite.

Slovenia

Recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială - Regulamentul Bruxelles I


*mențiuni obligatorii

Anexa I - Norme de competență prevăzute la articolul 3 alineatul (2) și la articolul 4 alineatul (2)

- în Slovenia: articolul 48 alineatul (2) din Legea privind dreptul internațional privat și procedurile relevante în legătură cu articolul 47 alineatul (2) din Legea de procedură civilă și cu articolul 58 alineatul (1) din Legea privind dreptul internațional privat și procedurile relevante în legătură cu articolul 57 alineatul (1) și articolul 47 alineatul (2) din Legea de procedură civilă.

Anexa II - Instanțele sau autoritățile competente la care poate fi depusă cererea menționată la articolul 39

- în Slovenia: okrožno sodišče

Anexa III - Instanțele la care pot fi depuse căile de atac menționate la articolul 43 alineatul (2)

- în Slovenia: okrožno sodišče

Anexa IV - Căile de atac care pot fi depuse în temeiul articolului 44

- în Slovenia, pravnim sredstvom la Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Ultima actualizare: 06/05/2021

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este gestionată de statul membru respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Comisia Europeană declină orice responsabilitate privind informațiile sau datele conținute sau la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.