Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I

Bolgarija

Vsebino zagotavlja
Bolgarija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Bolgarija

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – uredba Bruselj I


*obvezen vnos

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Bolgarska sodišča in drugi organi imajo mednarodno pristojnost, kadar je tožnik ali vlagatelj zahteve bolgarski državljan ali pravna oseba, registrirana v Republiki Bolgariji (člen 4(1)(2) Zakonika o mednarodnem zasebnem pravu).

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Zahteva za razglasitev izvršljivosti sodne odločbe ali drugega akta, izdanega v drugi državi članici Evropske unije, se predloži okrožnemu sodišču (okružen sud) (člen 623(1) Zakonika o pravdnem postopku).

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Odredba je predmet pritožbe pred prizivnim sodiščem v Sofiji (prvi stavek člena 623(b) Zakonika o pravdnem postopku).

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

Izvirna jezikovna različica te strani bolgarščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.

Odločba prizivnega sodišča v Sofiji je predmet nadaljnje pritožbe pred vrhovnim kasacijskim sodiščem (drugi stavek člena 623(6) Zakonika o pravdnem postopku).

Zadnja posodobitev: 26/11/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.