Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

Člen 54 zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerjih

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

Občinska sodišča v civilnih zadevah, občinsko civilno sodišče v Zagrebu in gospodarska sodišča v gospodarskih zadevah

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

Pravna sredstva se v civilnih zadevah vložijo pri pristojnih županijskih sodiščih prek pristojnih občinskih sodišč, v gospodarskih zadevah pa pri višjem gospodarskem sodišču Republike Hrvaške prek pristojnih gospodarskih sodišč.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

Pritožba se vloži pri vrhovnem sodišču Republike Hrvaške.

Zadnja posodobitev: 14/03/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.