Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I

Finska

Vsebino zagotavlja
Finska

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

– na Finskem: odstavka 1 in 2 člena 18(1) poglavja 10 zakonika o sodnem postopku (oikeudenkäymiskaaren)

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

– na Finskem: okrožno sodišče

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

– na Finskem: pritožbeno sodišče

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

– na Finskem, s pravnim sredstvom na vrhovno sodišče.

Zadnja posodobitev: 19/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.