Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I

Madžarska

Vsebino zagotavlja
Madžarska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Madžarska

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – uredba Bruselj I


*obvezen vnos

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

Na Madžarskem: člen 57 zakona-uredbe št. 13 o mednarodnem zasebnem pravu iz leta 1979 (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet).

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

Na Madžarskem okrožno sodišče, ki deluje na sedežu pristojnega regionalnega sodišča (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) in v Budimpešti centralno okrožno sodišče v Budimu (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

Na Madžarskem regionalna sodišča (törvényszék); v Budimpešti, osrednje regionalno sodišče v Budimpešti (Fővárosi Törvényszék).

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

Na Madžarskem, zahtevek za revizijo (felülvizsgálati kérelem).

Zadnja posodobitev: 02/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.