Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I

Italija

Vsebino zagotavlja
Italija

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

- v Italiji: člena 3 in 4 Zakona 218 z dne 31. maja 1995.

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

- v Italiji, Corte d'appello.

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

- v Italiji, Corte d'appello.

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

- v Italiji, kasacijska pritožba.

Zadnja posodobitev: 08/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.