Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Malta

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – uredba Bruselj I


*obvezen vnos

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

– na Malti: členi 742, 743 in 744 zakonika o organizaciji in civilnem postopku – poglavje 12 ter člen 549 trgovinskega zakonika – poglavje 13.

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

– na Malti: „Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili“ (prvi senat civilnega sodišča) ali „Qorti tal‑Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha“ (magistratno sodišče Gozo v okviru svoje višje pristojnosti), ali za preživninske sodbe „Reġistratur tal-Qorti“ (sodni tajnik) prek „Ministru responsabbli għall‑Ġustizzja“ (ministra za pravosodje).

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

– pritožbeno sodišče v skladu s postopkom za vložitev pravnih sredstev, določenim v zakoniku o organizaciji in civilnem postopku – poglavje 12.

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

– na Malti ni nadaljnjih pravnih sredstev pred drugimi sodišči;

– za preživninske sodbe: pritožbeno sodišče v skladu s postopkom za vložitev pravnih sredstev, določenim v zakoniku o organizaciji in civilnem postopku – poglavje 12.

Zadnja posodobitev: 08/07/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.