Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I

Portugalska

Vsebino zagotavlja
Portugalska

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

Na Portugalskem se uporablja naslednje:

– člen 63(1) zakonika o civilnem postopku (Código de Processo Civil) v delu, v katerem določa ekstrateritorialno pristojnost sodišč, na primer sodišča v kraju sedeža podružnice, agencije, urada, delegacije ali predstavništva (če se nahaja na Portugalskem), pri katerem je bil vložen zahtevek za vročitev na sedežu, in

– člen 10 zakonika o postopku v sporih iz delovnih razmerij (Código de Processo do Trabalho) v delu, v katerem določa ekstrateritorialno pristojnost sodišč, na primer sodišča na območju kraja stalnega prebivališča tožnika v postopkih v zvezi s pogodbo o zaposlitvi, ki jih delavec sproži zoper delodajalca.

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

Na Portugalskem: okrajno sodišče (Tribunal de Comarca).

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

Na Portugalskem: pritožbeno sodišče (Tribunal de Relação).

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

Na Portugalskem: pravno sredstvo v zvezi s pravnim vprašanjem.

Zadnja posodobitev: 07/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.