Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

Nacionalna pravila o pristojnosti iz členov 3(2) in 4(2) Uredbe:

v Romuniji: členi 1066 do 1082 v knjigi VII „Mednarodni civilni postopek“, naslov I „Mednarodna pristojnost romunskih sodišč“, zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku.

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

– v Romuniji: sodišče prve stopnje (tribunal) (člen 1(1) člena I/2 zakona št. 191/2007 o odobritvi izrednega odloka vlade št. 119/2006 o ukrepih, potrebnih za izvajanje določenih predpisov Skupnosti od pristopa Romunije k Evropski uniji, kakor je bil spremenjen; člen 95(1) zakonika o civilnem postopku).

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

V Romuniji: pritožbeno sodišče (Curtea de apel) (člen 96(2) zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku).

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

pritožba (člen 97(1) zakonika o civilnem postopku)

Zadnja posodobitev: 14/02/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.