Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Romunija

Priznavanje in izvrševanje sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah – uredba Bruselj I


*obvezen vnos

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Nacionalna pravila o pristojnosti iz členov 3(2) in 4(2) Uredbe:

v Romuniji: členi 1065–1081 v knjigi VII: „Mednarodni civilni postopek“, naslov I: „Mednarodna pristojnost romunskih sodišč“ zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku.

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

Izvirna jezikovna različica te strani romunščina je bila pred kratkim spremenjena. To jezikovno različico trenutno prevajajo naši prevajalci.
Opozarjamo, da so že na voljo naslednje jezikovne različice.

Nacionalna pravila o pristojnosti iz členov 3(2) in 4(2) Uredbe:

v Romuniji: členi 1065–1081 v knjigi VII: „Mednarodni civilni postopek“, naslov I: „Mednarodna pristojnost romunskih sodišč“ zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku.

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

V Romuniji: pritožbeno sodišče (Curtea de apel) (člen 96(2) zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku).

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

pritožba (člen 97(1) zakonika o civilnem postopku)

Zadnja posodobitev: 09/06/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.