Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I

Slovaška

Vsebino zagotavlja
Slovaška

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

na Slovaškem: členi 37 do 37e Zakona št. 97/1963 o mednarodnem zasebnem pravu in Poslovnik, ki se nanaša na Zakon.

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

okrajno sodišče (okresný súd), občinsko sodišče Bratislava III (Mestský súd Bratislava III), občinsko sodišče Bratislava IV (Mestský súd Bratislava IV) in občinsko sodišče Košice (Mestský súd Košice)

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

okrajna sodišča (okresné súdy) in občinska sodišča (messké súdy)

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

pritožbeni pregled (dovolanie) pred vrhovnim sodiščem Slovaške republike (Najvyšší súd Slovenskej republiky). Zahteve za pritožbeni pregled je treba vložiti pri okrajnem sodišču, zoper katerega odločbo je vložena pritožba.

Zadnja posodobitev: 09/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.