Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I

Slovenija

Vsebino zagotavlja
Slovenija

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

- v Sloveniji: člen 48(2) Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku v povezavi s členom 47(2) Zakona o pravdnem postopku in člen 58(1) Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku v povezavi členoma 57(1) in 47(2) Zakona o pravdnem postopku.

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

- v Sloveniji, okrožno sodišče.

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

- v Sloveniji, okrožno sodišče

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

- v Sloveniji, s pravnim sredstvom na, Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Zadnja posodobitev: 27/01/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.