Judgments in civil and commercial matters - Brussels I Regulation

National information and online forms concerning Regulation No. 44/2001

General information

Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters applies between all Member States of the European Union including Denmark which has concluded a parallel agreement on Regulation 44/2001 with the European Community (the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters). This agreement entered into force on 1st July 2007.

A judgment given in a Member State shall be recognised in the other Member States without any special procedure being required.

A judgment given in a Member State and enforceable in that State shall be enforced in another Member State when, on the application of any interested party, it has been declared enforceable there. The application shall be submitted to the court or competent authority as notified by the Member State under Art 39 of the Regulation. An appeal against the decision on the application for a declaration of enforceability is to be lodged with the court as notified by the Member State under Art 43(2) and 44 of the Regulation.

Regulation (EC) No 44/2001 has been replaced by Regulation (EU) No 1215/2012 (Brussels I Regulation (recast)) as from 10 January 2015. This new Regulation applies only to legal proceedings instituted, to authentic instruments formally drawn up or registered and to court settlements approved or concluded on or after 10 January 2015. Regulation (EC) No 44/2001 continues to apply to judgments given in legal proceedings instituted, to authentic instruments formally drawn up or registered and to court settlements approved or concluded before 10 January 2015 which fall within the scope of that Regulation.

Regulation No 1215/2012 applies in Denmark under the Agreement between the European Community and the Kingdom of Denmark on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters. The necessary legislative amendments in Denmark entered into force on 1 June 2013.

The Regulation provides for two forms.

The notifications by the Member States under Articles 75 and 76 of Regulation No 1215/2012 are available here.

The European e-Justice Portal provides you with information concerning the application of the Regulation and a user-friendly tool for filling in the forms.

Please select the relevant country's flag to obtain detailed national information.

Related links

Practice guide - Jurisdiction and applicable law in international consumer contracts

Practice guide - Jurisdiction and applicable law in international disputes between the employee and the employer

ARCHIVED European Judicial ATLAS website (closed on 30 September 2017)

Last update: 18/03/2022

This page is maintained by the European Commission. The information on this page does not necessarily reflect the official position of the European Commission. The Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice with regard to copyright rules for European pages.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Belgija

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

Jih ni.

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

– v Belgiji: sodišče prve stopnje (tribunal de première instance).

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

– v Belgiji:

a) pravno sredstvo toženca: tribunal de première instance oziroma rechtbank van eerste aanleg oziroma erstinstanzliches Gericht;

b) pravno sredstvo vložnika: pritožbeno sodišče (cour d'appel oziroma hof van beroep).

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

– v Belgiji: kasacijska pritožba.

Zadnja posodobitev: 28/07/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Bolgarija

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

Bolgarska sodišča in drugi organi imajo mednarodno pristojnost, kadar je tožnik ali vlagatelj zahteve bolgarski državljan ali pravna oseba, registrirana v Republiki Bolgariji (člen 4(1)(2) Zakonika o mednarodnem zasebnem pravu).

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

Zahteva za razglasitev izvršljivosti sodne odločbe ali drugega akta, izdanega v drugi državi članici Evropske unije, se predloži okrožnemu sodišču (okružen sud) (člen 623(1) Zakonika o pravdnem postopku).

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

Odredba je predmet pritožbe pred prizivnim sodiščem v Sofiji (prvi stavek člena 623(b) Zakonika o pravdnem postopku).

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

Odločba prizivnega sodišča v Sofiji je predmet nadaljnje pritožbe pred vrhovnim kasacijskim sodiščem (drugi stavek člena 623(6) Zakonika o pravdnem postopku).

Zadnja posodobitev: 26/11/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Češka

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

– v Češki republiki: člen 86 zakona št. 99/1963, tj. zakonika o civilnem postopku (občanský soudní řád), kakor je bil spremenjen.

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

– v Češki republiki: okrajna sodišča (okresní soudy).

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

– v Češki republiki: okrajna sodišča (okresní soudy).

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

– v Češki republiki: pritožbeni preizkus (dovolání), tožba za razveljavitev (žaloba pro zmatečnost) in tožba za obnovo postopka (žaloba na obnovu řízení).

Zadnja posodobitev: 09/05/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Danska

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

na Danskem: člen 246(2) in (3) Zakona o pravosodju (lov om rettens pleje).

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

na Danskem, "byret".

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

na Danskem, "landsret".

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

na Danskem, pravno sredstvo na "Højesteret" z dovoljenjem "Procesbevillingsnævnet".

Zadnja posodobitev: 09/03/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Nemčija

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

- v Nemčiji: člen 23 Zakona o pravdnem postopku (Zivilprozessordnung).

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

- v Nemčiji:

(a) predsednik senata Landgericht

(b) notar v postopku razglasitve izvršljivosti javne listine.

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

- v Zvezni republiki Nemčiji, Oberlandesgericht.

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

- v Nemčiji, Rechtsbeschwerde.

Zadnja posodobitev: 09/08/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Estonija

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

člen 86 zakonika o civilnem postopku

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

okrajna sodišča

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

okrožna sodišča

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

Kasacijska pritožba pri vrhovnem sodišču

Naslov: Lossi 17

Kraj: Tartu

Poštna številka: 50093

Telefon: +372 7309002

Telefaks: +372 7309003

E-naslov: Povezava se odpre v novem oknuinfo@riigikohus.ee

Spletno mesto: Povezava se odpre v novem oknuhttps://www.riigikohus.ee

Zadnja posodobitev: 29/03/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Irska

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

- na Irskem: pravila, ki omogočajo, da pristojnost temelji na vročitvi pisanja o začetku postopka tožencu v času njegove začasne prisotnosti na Irskem.

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

- na Irskem, High Court.

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

- na Irskem, High Court.

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

- na Irskem, pravno sredstvo v zvezi s pravnim vprašanjem na Supreme Court.

Zadnja posodobitev: 28/06/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Grčija

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

v Grčiji: člen 40 Zakona o pravdnem postopku Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας.

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

v Grčiji, Μονομελές Πρωτοδικείο.

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

v Grčiji, Εφετείο.

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

v Grčiji, kasacijska pritožba.

Zadnja posodobitev: 21/12/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Španija

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

Ni relevantno

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

v Španiji, Juzgado de Primera Instancia.

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

v Španiji, Audiencia Provincial.

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

v Španiji, kasacijska pritožba.

Zadnja posodobitev: 07/06/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Francija

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

- v Franciji: člena 14 in 15 Civilnega zakonika (Code civil).

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

– V Franciji:

(a) direktor tajništva (directeur de greffe) splošnega sodišča (tribunal judiciaire);

(b) predsednik notarske zbornice oziroma v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti njegov namestnik, imenovan izmed članov zbornice, kadar se zahteva nanaša na notarsko listino.

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

– V Franciji:

(a) pritožbeno sodišče (cour d’appel) za odločbe, s katerimi se zahtevi ugodi;

(b) predsednik splošnega sodišča (tribunal judiciaire) za odločbe, s katerimi se vloga zavrne.

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

- v Franciji, kasacijska pritožba.

Zadnja posodobitev: 13/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Hrvaška

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

Člen 54 zakona o ureditvi kolizije zakonov s predpisi drugih držav v določenih razmerjih

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

Občinska sodišča v civilnih zadevah, občinsko civilno sodišče v Zagrebu in gospodarska sodišča v gospodarskih zadevah

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

Pravna sredstva se v civilnih zadevah vložijo pri pristojnih županijskih sodiščih prek pristojnih občinskih sodišč, v gospodarskih zadevah pa pri višjem gospodarskem sodišču Republike Hrvaške prek pristojnih gospodarskih sodišč.

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

Pritožba se vloži pri vrhovnem sodišču Republike Hrvaške.

Zadnja posodobitev: 29/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Italija

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

- v Italiji: člena 3 in 4 Zakona 218 z dne 31. maja 1995.

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

- v Italiji, Corte d'appello.

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

- v Italiji, Corte d'appello.

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

- v Italiji, kasacijska pritožba.

Zadnja posodobitev: 13/05/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Ciper

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

– na Cipru: člen 21(2) zakona o sodiščih (Zakon št. 14 iz leta 1960), kakor je bil spremenjen.

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

– na Cipru: okrožno sodišče (Eparchiakó Dikastírio) ali v primeru sodbe v zvezi s preživninskimi obveznostmi družinsko sodišče (Oikogeneiakó Dikastírio).

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

– na Cipru: okrožno sodišče (Eparchiakó Dikastírio) ali v primeru sodbe v zvezi s preživninskimi obveznostmi družinsko sodišče (Oikogeneiakó Dikastírio).

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

– na Cipru se pritožbe lahko vložijo pri upravnem sodišču (Dioikitikó Dikastírio).

Zadnja posodobitev: 08/11/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Latvija

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

- v Latviji: oddelek 27 in odstavki 3, 5, 6 in 9 oddelka 28 Zakona o pravdnem postopku (Civilprocesa likums).

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

- v Latviji, rajona (pilsētas) tiesa.

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

- v Latviji, Apgabaltiesa.

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

- v Latviji, pravno sredstvo na Augstākā tiesa.

Zadnja posodobitev: 25/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Litva

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

- v Litvi: člen 31 Zakona o pravdnem postopku (Civilinio proceso kodeksas).

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

- v Litvi, Lietuvos apeliacinis teismas.

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

- v Litvi, Lietuvos apeliacinis teismas.

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

- v Litvi, s pravnim sredstvom na Lietuvos Aukščiausiasis Teismas.

Zadnja posodobitev: 21/10/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Luksemburg

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

v Luksemburgu: člena 14 in 15 Civilnega zakonika (Code civil).

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

v Luksemburgu, predsednik tribunal d'arrondissement.

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

v Luksemburgu, Cour supérieure de Justice , ki zaseda kot pritožbeno sodišče za civilne zadeve.

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

v Luksemburgu, kasacijska pritožba.

Zadnja posodobitev: 03/11/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Madžarska

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

Na Madžarskem: člen 57 zakona-uredbe št. 13 o mednarodnem zasebnem pravu iz leta 1979 (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet).

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

Na Madžarskem okrožno sodišče, ki deluje na sedežu pristojnega regionalnega sodišča (törvényszék székhelyén működő járásbíróság) in v Budimpešti centralno okrožno sodišče v Budimu (Budai Központi Kerületi Bíróság).

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

Na Madžarskem regionalna sodišča (törvényszék); v Budimpešti, osrednje regionalno sodišče v Budimpešti (Fővárosi Törvényszék).

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

Na Madžarskem, zahtevek za revizijo (felülvizsgálati kérelem).

Zadnja posodobitev: 13/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Malta

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

– na Malti: členi 742, 743 in 744 zakonika o organizaciji in civilnem postopku – poglavje 12 ter člen 549 trgovinskega zakonika – poglavje 13.

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

– na Malti: „Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili“ (prvi senat civilnega sodišča) ali „Qorti tal‑Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha“ (magistratno sodišče Gozo v okviru svoje višje pristojnosti), ali za preživninske sodbe „Reġistratur tal-Qorti“ (sodni tajnik) prek „Ministru responsabbli għall‑Ġustizzja“ (ministra za pravosodje).

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

– pritožbeno sodišče v skladu s postopkom za vložitev pravnih sredstev, določenim v zakoniku o organizaciji in civilnem postopku – poglavje 12.

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

– na Malti ni nadaljnjih pravnih sredstev pred drugimi sodišči;

– za preživninske sodbe: pritožbeno sodišče v skladu s postopkom za vložitev pravnih sredstev, določenim v zakoniku o organizaciji in civilnem postopku – poglavje 12.

Zadnja posodobitev: 26/01/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Nizozemska

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

na Nizozemskem, voorzieningenrechter van de rechtbank.

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

na Nizozemskem:

(a) za dolžnika: arrondissementsrechtbank

(b) za vlagatelja zahteve: gerechtshof.

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

na Nizozemskem, kasacijska pritožba.

Zadnja posodobitev: 16/05/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Avstrija

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

- v Avstriji: člen 99 Zakona o sodni pristojnosti (Jurisdiktionsnorm).

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

- v Avstriji, Bezirksgericht.

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

- v Avstriji, Bezirksgericht.

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

- v Avstriji, Revisionsrekurs.

Zadnja posodobitev: 16/04/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Poljska

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

člena 1103 in 1110 Zakonika o pravdnem postopku (Kodeks postępowania cywilnego)

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

Sąd Okręgowy

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

Sąd Apelacyjny

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

s kasacijsko pritožbo na Sąd Najwyższy

Zadnja posodobitev: 13/06/2019

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Portugalska

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

Na Portugalskem se uporablja naslednje:

– člen 63(1) zakonika o civilnem postopku (Código de Processo Civil) v delu, v katerem določa ekstrateritorialno pristojnost sodišč, na primer sodišča v kraju sedeža podružnice, agencije, urada, delegacije ali predstavništva (če se nahaja na Portugalskem), pri katerem je bil vložen zahtevek za vročitev na sedežu, in

– člen 10 zakonika o postopku v sporih iz delovnih razmerij (Código de Processo do Trabalho) v delu, v katerem določa ekstrateritorialno pristojnost sodišč, na primer sodišča na območju kraja stalnega prebivališča tožnika v postopkih v zvezi s pogodbo o zaposlitvi, ki jih delavec sproži zoper delodajalca.

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

Na Portugalskem: okrajno sodišče (Tribunal de Comarca).

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

Na Portugalskem: pritožbeno sodišče (Tribunal de Relação).

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

Na Portugalskem: pravno sredstvo v zvezi s pravnim vprašanjem.

Zadnja posodobitev: 07/03/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Romunija

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

Nacionalna pravila o pristojnosti iz členov 3(2) in 4(2) Uredbe:

v Romuniji: členi 1066 do 1082 v knjigi VII „Mednarodni civilni postopek“, naslov I „Mednarodna pristojnost romunskih sodišč“, zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku.

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

– v Romuniji: sodišče prve stopnje (tribunal) (člen 1(1) člena I2 zakona št. 191/2007 o odobritvi izrednega odloka vlade št. 119/2006 o ukrepih, potrebnih za izvajanje določenih predpisov Skupnosti od pristopa Romunije k Evropski uniji, kakor je bil spremenjen; člen 95(1), člen 1099 in člen 1103(1) zakonika o civilnem postopku).

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

V Romuniji: pritožbeno sodišče (Curtea de apel) (člen 96(2) zakona št. 134/2010 o zakoniku o civilnem postopku).

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

pritožba (člen 97(1) zakonika o civilnem postopku)

Zadnja posodobitev: 08/02/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Slovenija

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

- v Sloveniji: člen 48(2) Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku v povezavi s členom 47(2) Zakona o pravdnem postopku in člen 58(1) Zakona o mednarodnem zasebnem pravu in postopku v povezavi členoma 57(1) in 47(2) Zakona o pravdnem postopku.

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

- v Sloveniji, okrožno sodišče.

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

- v Sloveniji, okrožno sodišče

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

- v Sloveniji, s pravnim sredstvom na, Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Zadnja posodobitev: 27/01/2017

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Slovaška

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

na Slovaškem: členi 37 do 37e Zakona št. 97/1963 o mednarodnem zasebnem pravu in Poslovnik, ki se nanaša na Zakon.

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

na Slovaškem, okresný súd.

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

na Slovaškem, okresný súd.

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

na Slovaškem, dovolanie.

Zadnja posodobitev: 19/07/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Finska

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

– na Finskem: odstavka 1 in 2 člena 18(1) poglavja 10 zakonika o sodnem postopku (oikeudenkäymiskaaren)

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

– na Finskem: okrožno sodišče

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

– na Finskem: pritožbeno sodišče

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

– na Finskem, s pravnim sredstvom na vrhovno sodišče.

Zadnja posodobitev: 23/03/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Švedska

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

– na Švedskem: prvi stavek prvega odstavka člena 3 poglavja 10 zakonika o sodnem postopku (rättegångsbalken).

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

– okrožno sodišče (tingsrätt).

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

– okrožno sodišče, pritožbeno sodišče (hovrätt) in vrhovno sodišče (Högsta domstolen).

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

– okrožno sodišče, pritožbeno sodišče in vrhovno sodišče.

Zadnja posodobitev: 24/01/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Anglija in Wales

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

- na Združenem kraljestvu, pravila, ki omogočajo, da pristojnost temelji na:

(a) vročitvi pisanja o začetku postopka tožencu v času njegove začasne prisotnosti v Združenem kraljestvu; ali

(b) prisotnosti premoženja toženca v Združenem kraljestvu; ali

(c) zasegu premoženja, ki se nahaja v Združenem kraljestvu, s strani tožnika.

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

- v Angliji in Walesu, High Court of Justice ali v primeru preživninske sodbe preko Secretary of State Magistrate's Court

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

- v Angliji in Walesu, High Court of Justice ali v primeru preživninske sodbe Magistrate's Court

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

- eno samo pravno sredstvo, ki je omejeno na pravna vprašanja.

Zadnja posodobitev: 26/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Severna Irska

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

- na Združenem kraljestvu, pravila, ki omogočajo, da pristojnost temelji na:

(a) vročitvi pisanja o začetku postopka tožencu v času njegove začasne prisotnosti v Združenem kraljestvu; ali

(b) prisotnosti premoženja toženca v Združenem kraljestvu; ali

(c) zasegu premoženja, ki se nahaja v Združenem kraljestvu, s strani tožnika.

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

- na Severnem Irskem, High Court of Justice ali v primeru preživninske sodbe Magistrate' s Court

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

- na Severnem Irskem, High Court of Justice ali v primeru preživninske sodbe Magistrate' s Court

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

- eno samo pravno sredstvo, ki je omejeno na pravna vprašanja.

Zadnja posodobitev: 26/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Škotska

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

- na Združenem kraljestvu, pravila, ki omogočajo, da pristojnost temelji na:

(a) vročitvi pisanja o začetku postopka tožencu v času njegove začasne prisotnosti v Združenem kraljestvu; ali

(b) prisotnosti premoženja toženca v Združenem kraljestvu; ali

(c) zasegu premoženja, ki se nahaja v Združenem kraljestvu, s strani tožnika.

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

- na Škotskem, Court of Session ali v primeru preživninske sodbe preko Secretary of State Sheriff Court

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

- na Škotskem, Court of Session ali v primeru preživninske sodbe Sheriff Court

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

- eno samo pravno sredstvo, ki je omejeno na pravna vprašanja.

Zadnja posodobitev: 27/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.

Sodne odločbe v civilnih in gospodarskih zadevah - Bruselj I - Gibraltar

Priloga I – Pravila o pristojnosti iz člena 3(2) in člena 4(2)

- na Združenem kraljestvu, pravila, ki omogočajo, da pristojnost temelji na:

(a) vročitvi pisanja o začetku postopka tožencu v času njegove začasne prisotnosti v Združenem kraljestvu; ali

(b) prisotnosti premoženja toženca v Združenem kraljestvu; ali

(c) zasegu premoženja, ki se nahaja v Združenem kraljestvu, s strani tožnika.

Priloga II – Sodišča ali pristojni organi, pri katerih se lahko vloži zahteva iz člena 39

- na Gibraltarju, Supreme Court of Gibraltar ali v primeru preživninske sodbe preko Attorney General of Gibraltar Magistrate's Court.

Priloga III – Sodišča, pri katerih je mogoče vložiti pravna sredstva iz člena 43(2)

- na Gibraltarju, Supreme Court of Gibraltar ali v primeru preživninske sodbe Magistrate' s Court.

Priloga IV – Pravna sredstva, ki jih je mogoče vložiti v skladu s členom 44

- eno samo pravno sredstvo, ki je omejeno na pravna vprašanja.

Zadnja posodobitev: 27/10/2020

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.