Formoli ta’ dokumenti ta’ notifika (riformulazzjoni)

Informazzjoni nazzjonali u formoli online rigward ir-Regolament Nru 2020/1784

Ir-Regolament (UE) 2020/1784 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar in-notifika fl-Istati Membri ta’ dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji f’materji ċivili jew kummerċjali (notifika ta’ dokumenti) (riformulazzjoni) ifittex li jtejjeb u jħaffef it-trażmissjoni tad-dokumenti ġudizzjarji u extraġudizzjarji f’materji ċivili jew kummerċjali għan-notifika bejn l-Istati Membri. Ir-Regolament issostitwixxa r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1393/2007 mill-1 ta’ Lulju 2022.

Madankollu, is-sistema tal-IT deċentralizzata bħala mezz obbligatorju ta’ komunikazzjoni li għandha tintuża għat-trażmissjoni u l-wasla ta’ talbiet, formoli u komunikazzjoni oħra se tibda tapplika biss mill-1 ta’ Mejju 2025 (l-ewwel jum tax-xahar wara l-perjodu ta’ tliet snin wara d-data tad-dħul fis-seħħ tal-att ta’ implimentazzjoni msemmi fl-Artikolu 25 (għal aktar dettalji ara l-Artikolu 37 tar-Regolament (UE) 2020/1784)).

Ir-Regolament japplika bejn l-Istati Membri kollha tal-Unjoni Ewropea inkluża d-Danimarka, li kkonfermat l-intenzjoni tagħha li timplimenta l-kontenut tar-Regolament permezz ta’ dikjarazzjoni abbażi ta’ ftehim parallel konkluż mal-Komunità Ewropea.

Ir-Regolament jipprevedi modi differenti ta’ trażmissjoni u notifika ta’ dokumenti: trażmissjoni permezz ta’ aġenziji mittenti u riċeventi, trażmissjoni b’mezzi konsulari jew diplomatiċi, notifika bis-servizzi postali, notifika elettronika u notifika diretta.

Ir-Regolament jipprevedi 12-il formola.

Informazzjoni addizzjonali: Notifika ta’ dokumenti

Il-formoli mimlija għandhom jintbagħtu lill-awtorità kompetenti rilevanti b’mod mitlub mill-awtorità. Aktar informazzjoni dwar id-dettalji ta’ kuntatt għall-awtoritajiet kompetenti, il-leġiżlatura nazzjonali rilevanti eċċ. tinsab fit-taqsima tal-Atlas Ġudizzjarju Ewropew. Din il-paġna tinkludi għodda ta’ tiftix biex jinstabu l-awtoritajiet kompetenti li lilhom għandhom jintbagħtu l-formoli mimlija.

Mur fil-formoli tas-Servizz tad-dokumenti.

L-aħħar aġġornament: 01/07/2022

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.