Obrazci za vročanje pisanj (prenovitev)

Informacije za posamezne države in spletni obrazci v zvezi z Uredbo (EU) 2020/1784

Uredba (EU) št. 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (prenovitev) si prizadeva za boljše in hitrejše pošiljanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah pri vročanju med državami članicami. Uredba je s 1. julijem 2022 nadomestila Uredbo Sveta (ES) št. 1393/2007.

Vendar se bo decentralizirani sistem IT kot obvezno komunikacijsko sredstvo za pošiljanje in prejemanje zaprosil, obrazcev in drugih sporočil začel uporabljati šele 1. maja 2025 (prvi dan meseca, ki sledi obdobju treh let po datumu začetka veljavnosti izvedbenega akta iz člena 25 (za več informacij glej člen 37 Uredbe (EU) 2020/1784)).

Uredba se uporablja v vseh državah članicah Evropske unije, vključno z Dansko, ki je z izjavo na podlagi vzporednega sporazuma z Evropsko skupnostjo potrdila svoj namen za izvajanje vsebinskih določb Uredbe.

Uredba določa različne načine pošiljanja in vročanja pisanj: pošiljanje med organi za pošiljanje in organi za sprejem, pošiljanje po diplomatski ali konzularni poti, vročanje z uporabo poštnih storitev, elektronsko vročanje in neposredno vročanje.

Uredba določa 12 obrazcev.

Dodatne informacije: Vročanje pisanj

Izpolnjene obrazce je treba poslati ustreznemu pristojnemu organu na način, ki ga ta zahteva. Več informacij o kontaktnih podatkih pristojnih organov, zadevnem nacionalnem zakonodajalcu itd. je na voljo v razdelku Evropski pravosodni atlas. Ta stran vsebuje iskalnik za iskanje pristojnih organov, ki se jim pošljejo izpolnjeni obrazci.

Pojdi na obrazce za vročanje listin.

Zadnja posodobitev: 01/07/2022

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.