Obrasci – izvođenje dokaza (preinaka)

Informacije na nacionalnoj razini i internetski obrasci u vezi s Uredbom br. 2020/1783

Cilj je Uredbe (EU) 2020/1783 o suradnji između sudova država članica u izvođenju dokaza u građanskim ili trgovačkim stvarima (izvođenje dokaza) (preinaka) poboljšati, pojednostavniti i ubrzati suradnju između sudova u izvođenju dokaza. Uredba od 1. srpnja 2022. zamjenjuje Uredbu Vijeća (EZ) br. 1206/2001.

Međutim, decentralizirani IT sustav kao obvezno sredstvo komunikacije koje će se upotrebljavati za slanje i primanje zahtjeva, obrazaca i drugih oblika komunikacije počet će se primjenjivati tek 1. svibnja 2025. (prvi dan mjeseca koji slijedi nakon razdoblja od tri godine nakon datuma stupanja na snagu provedbenog akta iz članka 25. (za dodatne pojedinosti vidjeti članak 35. Uredbe (EU) 2020/1783)).

Uredba se primjenjuje u svim državama članicama Europske unije osim u Danskoj. Između Danske i drugih država članica primjenjuje se Konvencija iz 1970. o izvođenju dokaza u inozemstvu u građanskim ili trgovačkim stvarima.

Uredbom su predviđena tri načina izvođenja dokaza između država članica: izvođenje dokaza putem suda primatelja zahtjeva, neposredno izvođenje dokaza od strane suda podnositelja zahtjeva i izvođenje dokaza od strane diplomatskih agenata ili konzularnih službenika.

Sud podnositelj zahtjeva je sud ili drugo nadležno tijelo o kojem je relevantna država članica obavijestila, a pred kojim se postupak pokreće ili razmatra. Sud primatelj zahtjeva sud je druge države članice nadležan za izvođenje dokaza. Središnje tijelo nadležno je za dostavu informacija i pronalaženje rješenja za eventualne poteškoće koje mogu nastati u vezi sa zahtjevom.

U Uredbi je predviđeno četrnaest obrazaca.

Dodatne informacije dostupne su na našoj stranici Izvođenje dokaza.

Ispunjene obrasce treba poslati relevantnom nadležnom tijelu na način koji zahtijeva to tijelo. Više informacija o podacima za kontakt nadležnih tijela, relevantnom nacionalnom zakonodavstvu itd. dostupno je u odjeljku Europski pravosudni atlas. Na toj stranici nalazi se alat za pretraživanje nadležnih tijela kojima se šalju ispunjeni obrasci.

Idite na obrasce za izvođenje dokaza.

Druge poveznice

Praktični vodič za primjenu Uredbe o izvođenju dokaza PDF (74 Kb) en

Posljednji put ažurirano: 01/07/2022

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.