Obrazci za pridobivanje dokazov (prenovitev)

Informacije za posamezne države in spletni obrazci v zvezi z Uredbo (EU) 2020/1783

Uredba (EU) 2020/1783 o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (pridobivanje dokazov) (prenovitev) si prizadeva izboljšati, poenostaviti in pospešiti sodelovanje med sodišči na področju pridobivanja dokazov. Uredba je 1. julija 2022 nadomestila Uredbo Sveta (ES) št. 1206/2001.

Vendar se bo začel decentralizirani sistem IT kot obvezno komunikacijsko sredstvo za pošiljanje in prejemanje zaprosil, obrazcev in drugih sporočil uporabljati šele od 1. maja 2025 (prvi dan meseca, ki sledi obdobju treh let po datumu začetka veljavnosti izvedbenega akta iz člena 25 (za več podrobnosti glej člen 35 Uredbe (EU) 2020/1783)).

Uredba se uporablja v vseh državah članicah Evropske unije razen na Danskem. Med Dansko in drugimi državami članicami Evropske unije se uporablja Konvencija o pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini iz leta 1970.

Uredba določa tri načine pridobivanja dokazov med državami članicami: pridobivanje dokazov prek zaprošenega sodišča, neposredno pridobivanje dokazov s strani sodišča, ki je zaprosilo, in pridobivanje dokazov prek diplomatskih predstavnikov ali konzularnih funkcionarjev.

Sodišče, ki je zaprosilo, je sodišče ali drug pristojni organ, če ga zadevna država članica uradno obvesti, pred katerim se postopek začne ali načrtuje. Zaprošeno sodišče je sodišče druge države članice, pristojno za izvrševanje pridobivanja dokazov. Osrednji organ je odgovoren za oskrbovanje s podatki in iskanje rešitev morebitnih težav, ki lahko nastopijo v zvezi z zaprosilom.

Uredba določa štirinajst obrazcev.

Dodatne informacije so na voljo na naši spletni strani o pridobivanju dokazov.

Izpolnjene obrazce je treba poslati ustreznemu pristojnemu organu na način, ki ga ta zahteva. Več informacij o kontaktnih podatkih pristojnih organov, zadevnem nacionalnem zakonodajalcu itd. je na voljo v razdelku Evropski pravosodni atlas. Ta stran vsebuje iskalnik za iskanje pristojnih organov, katerim se pošljejo izpolnjeni obrazci.

Pojdi na obrazce za pridobivanje dokazov.

Sorodna povezava

Praktični vodnik za uporabo uredbe o pridobivanju dokazov PDF (251 Kb) sl

Zadnja posodobitev: 01/07/2022

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.