Je nám líto, ale obsah této stránky se v současné době překládá.
Informace jsou však dostupné v těchto jazycích:
Swipe to change

Dokazování prostřednictvím videokonference

Itálie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)