Izvođenje dokaza videokonferencijom

Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima (EJN u građanskim stvarima) objavila je niz informativnih članaka s praktičnim informacijama o pravilima, postupcima i tehničkim mogućnostima za održavanje videokonferencija među sudovima u različitim državama članicama EU-a.

Uredba (EU) 2020/1783 (preinačena), koja obuhvaća suradnju među sudovima različitih zemalja EU-a u izvođenju dokaza u građanskim i trgovačkim stvarima, opći je pravni okvir za izvođenje dokaza u državi koja nije država suda. Ta uredba zamjenjuje Uredbu Vijeća (EZ) br. 1206/2001 i počinje se primjenjivati 1. srpnja 2022. U novoj se uredbi pojašnjava način izvođenja dokaza putem videokonferencije ili druge tehnologije za komunikaciju na daljinu te se u Prilogu I. uvodi obrazac N za razmjenu relevantnih tehničkih informacija. Obrazac N upotrebljava se i za traženje izvođenja dokaza putem videokonferencije i za davanje pozitivnog odgovora na takav zahtjev. Međutim, svaka zemlja EU-a ima svoje postupovno pravo u tom području pa se pojedinosti postupka razlikuju u skladu s pravom zemlje kojoj je upućen zahtjev za suradnju.

Kako bi se pravosudnim tijelima u različitim zemljama EU-a olakšala suradnja i izvođenje dokaza u drugoj zemlji EU-a putem videokonferencije, Europska pravosudna mreža u građanskim i trgovačkim stvarima (EJN u građanskim stvarima) objavila je niz informativnih članaka s praktičnim informacijama o pravilima, postupcima i tehničkoj opremi u različitim zemljama EU-a.

Za više informacija odaberite zastavu odgovarajuće države.

Druge poveznice

Izvođenje dokaza - obavijesti država članica i alat za pretraživanje kojim se omogućuje utvrđivanje nadležnog suda/tijela

Posljednji put ažurirano: 03/04/2024

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.