Przeprowadzenie dowodu w drodze wideokonferencji

W ramach europejskiej sieci sądowej w sprawach cywilnych i handlowych (EJN civil) sporządzono zestaw arkuszy informacyjnych, które szczegółowo przedstawiają przepisy, procedury i aspekty techniczne prowadzenia wideokonferencji między sądami w różnych państwach UE.

Rozporządzenie (UE) 2020/1783 (wersja przekształcona) w sprawie współpracy między sądami państw członkowskich przy przeprowadzaniu dowodów w sprawach cywilnych lub handlowych określa ogólne ramy prawne prowadzenia postępowania dowodowego w innym państwie niż to, w którym mieści się sąd rozstrzygający sprawę. To nowe rozporządzenie zastępuje rozporządzenie Rady (WE) nr 1206/2001 i wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 roku. Wyjaśniono w nim, jak przeprowadzać dowody z wykorzystaniem wideokonferencji lub innych technologii porozumiewania się na odległość, oraz wprowadzono do załącznika I formularz N służący do wymiany istotnych informacji technicznych. Formularz ten stosuje się zarówno przy składaniu wniosku o przeprowadzenie dowodu z wykorzystaniem wideokonferencji, jak i przy wyrażaniu na niego zgody. W każdym państwie Unii Europejskiej obowiązują jednak inne przepisy proceduralne, dlatego szczegóły postępowania różnią się w zależności od prawa państwa otrzymującego wniosek o współpracę.

Aby ułatwić organom sądowym w różnych krajach UE współpracę i pełne wykorzystanie wideokonferencji do przeprowadzania dowodów w innym kraju UE, Europejska sieć sądowa w sprawach cywilnych i handlowych (EJN civil) opracowała zbiór arkuszy informacyjnych. Dostarczają one praktycznych informacji o przepisach, procedurach i zapleczu technicznym w różnych krajach Unii.

Aby uzyskać szczegółowe informacje o konkretnym państwie, należy wybrać jego flagę.

Przydatna strona

Przeprowadzanie dowodu - powiadomienia przekazane przez państwa członkowskie oraz wyszukiwarka pomagająca w ustaleniu właściwego sądu lub organu

Ostatnia aktualizacja: 03/04/2024

Stroną zarządza Komisja Europejska. Informacje na tej stronie nie muszą odzwierciedlać oficjalnego stanowiska Komisji Europejskiej, nie ponosi ona również odpowiedzialności za wszelkie informacje, dane czy odniesienia na niej zawarte. Więcej informacji na temat praw autorskich odnoszących się do stron UE znajduje się na stronie „Informacje prawne”.