Obținerea de probe prin videoconferință

Grecia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Da, acest lucru este posibil în ambele cazuri. În temeiul articolului 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2020/1783, obținerea de probe prin videoconferință se efectuează în conformitate cu dreptul intern al instanței solicitate [în Grecia, este vorba de Decretul prezidențial nr. 142/2013 și de articolul 393 alineatul (3) din Codul de procedură civilă], în timp ce, în temeiul articolului 12 alineatul (3), instanța solicitantă poate solicita să se dea curs cererii în conformitate cu o procedură specială prevăzută în dreptul său intern, iar instanța solicitată dă curs cererii în conformitate cu procedura specială, cu excepția cazului în care acest lucru ar fi incompatibil cu dreptul său intern sau a cazului în care nu este în măsură să facă acest lucru din cauza unor dificultăți practice majore.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Nu, nu există nicio restricție în acest sens. Toți participanții la proceduri pot fi examinați prin videoconferință.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi obținute prin videoconferință?

Nu există restricții, cu excepția înregistrării video a videoconferințelor [articolul 2 alineatul (3) din Decretul prezidențial nr. 142/2013].

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Examinarea poate avea loc într-o sală de judecată adaptată corespunzător sau într-un birou al instanței care a fost certificat printr-o decizie a președintelui/președintei instanței care a fost comunicată ministrului justiției sau într-un birou al unei autorități consulare elene din străinătate.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Este permisă înregistrarea audierilor efectuate prin videoconferință, iar înregistrarea este disponibilă ulterior, dar doar cu sunet, nu și cu imagini; procesele-verbale ale videoconferinței sunt păstrate de grefierul instanței sau de autoritatea consulară elenă din străinătate.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe?

(a) Procedurile se desfășoară în limba greacă și, atunci când este necesar, este prezent și un interpret; (b) Procedurile se desfășoară în limba instanței solicitante, un interpret oferind interpretare simultană în limba greacă.

7 Dacă este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora și unde ar trebui să se afle aceștia (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe?

Fiecare parte asigură găsirea și plata unui interpret, în cazul în care martorul, partea sau expertul care urmează să fie audiat și să depună mărturie prin videoconferință nu știe limba greacă. Interpreții trebuie să se afle în aceeași sală cu judecătorul care desfășoară procedura de videoconferință sau cu șeful autorității consulare elene din străinătate.

8 Ce procedură se aplică pentru organizarea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe? Pentru ambele opțiuni, ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util?

În ambele cazuri, detaliile privind desfășurarea audierii sunt stabilite de comun acord între judecătorii instanței solicitante și cei ai instanței solicitate, prin orice mijloace de comunicare adecvate, cum ar fi prin telefon, e-mail sau fax.

Comunicarea privind aspectele practice legate de planificarea și desfășurarea videoconferinței se efectuează de către funcționarii judiciari competenți, tot prin orice mijloace adecvate, sub supravegherea judecătorilor menționați mai sus.

În conformitate cu acordul dintre judecători menționat mai sus, judecătorul instanței solicitate informează persoana care urmează să fie examinată cu privire la data și locul examinării, în conformitate cu dispozițiile legii locului în care are loc audierea și cu suficient timp înainte pentru a permite desfășurarea examinării.

9 Care sunt costurile utilizării de videoconferințe și cum ar trebui plătite acestea?

Fiecare parte asigură găsirea și plata unui interpret, în cazul în care martorul, partea sau expertul care urmează să fie audiat și să depună mărturie prin videoconferință nu știe limba greacă. Partea plătește onorariul direct interpretului.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Persoana în cauză este informată în acest sens de către judecătorul competent al instanței solicitate.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Judecătorul care organizează audierea verifică identitatea persoanei care urmează să fie audiată. În scopul stabilirii identității persoanei din sala aflată la distanță, judecătorul este asistat de grefier sau de o persoană aflată în acel loc de la distanță care a fost autorizată de către consul.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe?

Martorul, expertul etc. audiat este întrebat de judecătorul care efectuează audierea dacă dorește să depună un jurământ religios sau civil. Același lucru este valabil și pentru interpreți înainte ca aceștia să își preia atribuțiile în cadrul procedurilor.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru a se asigura că o persoană de contact este prezentă la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru a se asigura că o persoană este disponibilă în ziua audierii pentru punerea în funcțiune a echipamentelor de videoconferință și remedierea oricărei probleme tehnice?

Se iau măsuri pentru ca funcționarii judiciari relevanți să fie prezenți înainte și în timpul videoconferinței.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Niciuna.

Ultima actualizare: 19/09/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.