Obținerea de probe prin videoconferință

Luxemburg
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Da, ambele proceduri sunt posibile. Majoritatea cererilor adresate Luxemburgului urmăresc interogarea unui martor de către o instanță din statul membru solicitant prin videoconferință.

Nu există dispoziții specifice privind videoconferințele, drept pentru care sunt aplicabile articolele din noul Cod de procedură civilă referitoare la audierea martorilor, la verificările personale efectuate de judecător și la înfățișarea personală a părților. În momentul de față nu există jurisprudență în materie de videoconferințe.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Audierea prin videoconferință poate fi utilizată în cazul martorilor și, în unele situații, al părților și al experților judiciari. Cu toate acestea, până în prezent, nu s-au depus cereri decât pentru audierea martorilor.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi obținute prin videoconferință?

Singura restricție este ca audierea martorilor să aibă loc în mod voluntar. În cazul în care un martor refuză să fie audiat, autoritățile luxemburgheze nu dispun de niciun mijloc pentru a-l obliga să participe la audiere.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Trebuie să fie probe care pot fi obținute la sediile instanțelor dotate cu echipamentul tehnic necesar.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

În cazul în care statul solicitant dorește să înregistreze videoconferința, acesta trebuie să obțină consimțământul expres al martorului audiat în Luxemburg. Atunci când acționează în calitate de stat solicitat, Luxemburgul nu înregistrează videoconferințele.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe?

a) franceză, germană;

b) toate limbile.

7 Dacă este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora și unde ar trebui să se afle aceștia (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe?

Atunci când Luxemburgul acționează în calitate de stat solicitat, instanța luxemburgheză este responsabilă de asigurarea serviciilor unui interpret ori de câte ori acestea sunt necesare pentru a comunica în mod eficient fie cu autoritățile statului solicitant, fie cu persoana care urmează să fie audiată. Interpretul trebuie să fie prezent la instanța care efectuează cercetarea judecătorească.

8 Ce procedură se aplică pentru organizarea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe? Pentru ambele opțiuni, ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util?

Autoritățile luxemburgheze, mai precis instanța însărcinată cu cercetarea judecătorească, ia legătura cu autoritățile statului solicitant pentru a conveni asupra datei și orei videoconferinței. Termenul de citare trebuie să fie de cel puțin 15 zile. Autoritățile luxemburgheze sunt responsabile cu convocarea participanților.

9 Care sunt costurile utilizării de videoconferințe și cum ar trebui plătite acestea?

Utilizarea videoconferinței și cheltuielile martorilor sunt plătite de statul luxemburghez. Costurile de interpretariat sunt în sarcina statului solicitant.

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Persoana este informată cu privire la acest lucru în scrisoarea de convocare și de către judecător, dacă nu și de către grefier, înainte ca videoconferința să aibă loc.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

Atunci când Luxemburgul acționează în calitate de stat solicitat, instanța luxemburgheză efectuează un control de identitate prin verificarea actelor de identitate la începutul audierii.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe?

Martorii trebuie să depună un jurământ în care se angajează să spune adevărul. Aceștia sunt informați că riscă o amendă sau pedeapsa cu închisoarea în cazul în care comit mărturie mincinoasă.

Jurământul se depune în fața instanței solicitante.

În ceea ce privește articolul 19, statul solicitant aplică propriile sale condiții. Judecătorul luxemburghez prezent la videoconferință, în calitate de stat solicitat, intervine numai în cazul în care apar probleme.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru a se asigura că o persoană de contact este prezentă la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru a se asigura că o persoană este disponibilă în ziua audierii pentru punerea în funcțiune a echipamentelor de videoconferință și remedierea oricărei probleme tehnice?

În ziua și la ora prevăzută pentru videoconferință, sunt prezenți un judecător, un grefier, un tehnician și, dacă este necesar, un interpret.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

Pentru ca videoconferința să aibă loc, trebuie clarificate o serie de aspecte de ordin tehnic. Reușita unei audieri prin videoconferință depinde de o bună pregătire în amonte și de o colaborare eficace între punctele de contact.

Ultima actualizare: 21/09/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.