Obținerea de probe prin videoconferință

Suedia
Conținut furnizat de
European Judicial Network
Rețeaua judiciară europeană (în materie civilă și comercială)

1 Este posibilă obținerea de probe prin videoconferință fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru? Dacă da, care sunt procedurile naționale relevante sau normele legislative care se aplică?

Da, probele pot fi obținute prin videoconferință, fie cu participarea unei instanțe din statul membru solicitant, fie direct de către o instanță din acel stat membru.

Articolul 5 din Legea (2003:493) referitor la Regulamentul UE privind obținerea de probe în materie civilă sau comercială (denumit în continuare „Regulamentul privind obținerea de probe”) prevede că obținerea de probe trebuie efectuată de către judecătorie și că, dacă obținerea de probe nu a avut loc în cadrul ședinței de judecată principale, trebuie să se aplice dispozițiile Codului de procedură judiciară privind obținerea de probe (capitolul 35, articolele 8-11 din cod), cu excepția cazului în care regulamentul prevede altfel.

Ar trebui remarcat faptul că, în cazurile în care Regulamentul privind obținerea de probe nu este aplicabil, dispozițiile relevante sunt cuprinse în alte acte, de exemplu în Legea (1946:816) privind obținerea de probe pentru o instanță străină.

2 Există restricții în ceea ce privește tipul de persoană care poate fi audiată prin videoconferință – de exemplu, această metodă este valabilă numai pentru martori sau și pentru alte persoane cum ar fi experții sau părțile?

Orice parte care urmează să fie audiată într-o cauză poate fi audiată prin videoconferință.

3 Ce restricții se impun, dacă este cazul, asupra tipului de probe care pot fi obținute prin videoconferință?

Nu au fost impuse restricții speciale.

4 Există restricții cu privire la locul unde trebuie audiată persoana prin videoconferință – cu alte cuvinte, aceasta trebuie audiată în instanță?

Obținerea de probe este efectuată de judecătorii. Altfel, nu au fost impuse restricții speciale.

5 Este permisă înregistrarea audierilor din cadrul videoconferințelor și, dacă da, este disponibilă această facilitate?

Da, este permisă, iar echipamentele sunt disponibile.

6 În ce limbă trebuie să se desfășoare audierea: (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe?

(a) Audierea trebuie să se desfășoare în limba suedeză, dar instanța poate apela la un interpret.

(b) Acest lucru depinde de normele statului solicitant.

7 Dacă este necesară prezența interpreților, cine este responsabil pentru asigurarea acestora și unde ar trebui să se afle aceștia (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe?

(a) Pentru audierile care au loc în Suedia, instanța suedeză este cea care decide dacă este necesar să se recurgă la serviciile unui interpret și, în caz afirmativ, precizează modalitățile aferente.

(b) Dacă este necesar, instanța solicitantă poate cere asistență din partea Birourilor guvernamentale, care reprezintă organismul central în temeiul Regulamentului privind obținerea de probe, pentru găsirea unui interpret. Birourile guvernamentale și instanța solicitantă pot conveni asupra modalității de participare a interpretului la audiere [articolul 20 alineatul (2) din Regulamentul privind obținerea de probe].

8 Ce procedură se aplică pentru organizarea audierii și pentru comunicarea datei și locului acesteia persoanei care urmează a fi audiată (a) în cazul în care cererile sunt întocmite în temeiul articolelor 12-14 din Regulamentul privind obținerea de probe și (b) în cazul în care probele se obțin direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe? Pentru ambele opțiuni, ce interval de timp ar trebui alocat în momentul stabilirii datei audierii pentru ca persoana respectivă să poată fi notificată în timp util?

(a) Instanța de executare adresează o citație persoanei care urmează să fie audiată. Citația trebuie să precizeze ora și locul în care are loc audierea. Chiar dacă nu există cerințe legale cu privire la termenul care trebuie acordat pentru stabilirea datei audierii, persoanei citate trebuie să i se acorde suficient timp („preaviz rezonabil”) pentru a se conforma citației de înfățișare.

(b) Acest lucru depinde de normele statului solicitant.

9 Care sunt costurile utilizării de videoconferințe și cum ar trebui plătite acestea?

Dacă instanța suedeză solicită acest lucru, instanța solicitantă trebuie să suporte costurile aferente experților și interpreților, costurile aferente cererii de executare în conformitate cu o procedură specială, precum și costul aferent tehnologiei comunicațiilor utilizate, cum ar fi videoconferințele și teleconferințele [a se vedea articolul 22 alineatul (2) și articolul 12 alineatul (3) și alineatul (4) din Regulamentul privind obținerea de probe].

10 Ce condiții, dacă acestea există, trebuie să se aplice pentru a se asigura că persoana audiată direct de instanța solicitantă a fost informată cu privire la faptul că audierea va avea loc în mod voluntar?

Este de competența instanței solicitante să informeze persoana în cauză că, în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul privind obținerea de probe, audierea se va derula în mod voluntar.

11 Ce procedură există pentru verificarea identității persoanei care urmează a fi audiată?

În această privință, nu există o procedură de verificare a identității reglementată în mod specific.

12 Care sunt cerințele aplicabile în cazul prestării de jurământ și ce informații sunt necesare de la instanța solicitantă în cazul în care este necesară prestarea unui jurământ în timpul obținerii de probe în mod direct în temeiul articolelor 19-21 din Regulamentul privind obținerea de probe?

Ca regulă generală, se aplică normele naționale privind jurământul și nu au fost stabilite condiții specifice, nici cerințe de informare specifice pentru aplicarea articolului 19.

13 Ce măsuri sunt prevăzute pentru a se asigura că o persoană de contact este prezentă la locul unde se organizează videoconferința cu care instanța solicitantă să poată comunica și pentru a se asigura că o persoană este disponibilă în ziua audierii pentru punerea în funcțiune a echipamentelor de videoconferință și remedierea oricărei probleme tehnice?

Toate instanțele trebuie să dispună de personal competent, capabil să utilizeze echipemantele de videoconferință.

14 Ce informații suplimentare sunt necesare, dacă este cazul, din partea instanței solicitante?

În mod normal, nu sunt necesare informații suplimentare.

Ultima actualizare: 18/09/2023

Versiunea în limba naţională a acestei pagini este administrată de punctul de contact RJE respectiv. Traducerile au fost efectuate de serviciile Comisiei Europene. Este posibil ca eventualele modificări aduse originalului de către autoritatea naţională competentă să nu se regăsească încă în traduceri. Nici RJE și nici Comisia Europeană nu-și asumă nicio răspundere sau responsabilitate în legătură cu informațiile sau datele pe care le conține ori la care face trimitere acest document. Pentru a afla care sunt regulile privind protecția drepturilor de autor aplicabile de statul membru responsabil pentru această pagină, vă invităm să consultați avizul juridic.