Obținerea de probe prin videoconferință

Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială (RJE în materie civilă) a elaborat un set de fișe informative care oferă informații practice privind normele, procedurile și facilitățile tehnice pentru videoconferințe între instanțele din diferite țări ale UE.

Regulamentul (UE) 2020/1783 (reformare), care reglementează cooperarea între instanțele din diferite țări ale UE privind obținerea de probe în materie civilă și comercială, prevede un cadru juridic general pentru obținerea de probe în alt stat decât cel în care se află instanța. Acest regulament înlocuiește Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului și intră în vigoare la 1 iulie 2022. Noul regulament clarifică modul de obținere a probelor prin videoconferință sau prin alte tehnologii de comunicații la distanță și stabilește în anexa I formularul N pentru schimbul de informații tehnice relevante. Formularul N se utilizează atât pentru solicitarea obținerii de probe prin videoconferință, cât și pentru răspunsul pozitiv la o astfel de cerere. Cu toate acestea, fiecare țară din UE are propria legislație în acest domeniu de reglementare, astfel încât detaliile procedurii variază în funcție de legea țării care primește o cerere de cooperare.

Pentru a facilita colaborarea autorităților judiciare din diverse țări ale UE și utilizarea pe deplin a videoconferințelor pentru obținerea de probe în altă țară a UE, Rețeaua judiciară europeană în materie civilă și comercială (RJE în materie civilă) a elaborat o serie de fișe informative. Acestea oferă informații practice privind normele, procedurile și echipamentele tehnice din diferitele țări ale UE.

Vă rugăm să selectați drapelul unei țări pentru a afla mai multe informații despre măsurile aplicabile în țara respectivă.

Link relevant

Obţinerea de probe - notificări din partea statelor membre și un instrument de căutare pentru a identifica instanța (instanțele) sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente)

Ultima actualizare: 03/04/2024

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.