Съжаляваме, но съдържанието на тази страница в момента се превежда.
Има информация обаче на следните езици:
Swipe to change

Връчване на документи: официално предаване на актове

Кипър
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)