Forkyndelser: officiel overrækkelse af juridiske dokumenter

Hvis du er inddraget i en retssag, og du har brug for at sende og/eller modtage retslige eller udenretslige dokumenter, kan du finde oplysninger om fremgangsmåden her.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1784 om forkyndelse i medlemsstaterne af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager (forkyndelse af dokumenter) (omarbejdning) har til formål at forbedre og fremskynde fremsendelsen af retslige og udenretslige dokumenter i civile og kommercielle sager med henblik på forkyndelse mellem medlemsstaterne. Forordningen erstattede Rådets forordning (EF) nr. 1393/2007 den 1. juli 2022.

Det decentrale IT-system som et obligatorisk kommunikationsmiddel til fremsendelse og modtagelse af anmodninger, formularer og anden kommunikation vil dog først blive taget i brug den 1. maj 2025 (den første dag i den måned, der følger efter en periode på tre år efter datoen for ikrafttræden af de gennemførelsesretsakter, der er omhandlet i artikel 25 (for yderligere oplysninger henvises til artikel 37 i forordning (EU) 2020/1784)).

Med forordningen indføres der en procedure for forkyndelse af dokumenter mellem EU-landene, herunder Danmark, via udpegede "fremsendende instanser" og "modtagende instanser".

I forordningen nævnes, f.eks. retslige dokumenter, såsom stævninger, appelskrifter, svarskrifter, afgørelser om nedlæggelse af påbud eller forbud eller udenretslige dokumenter, såsom dokumenter oprettet for en notar, der skal forkyndes i et andet EU-land end det land, du bor i.

Vælg det relevante lands flag for at se detaljerede nationale oplysninger.

Relevant link

Forkyndelse og overførsel af dokumenter - meddelelser fra medlemsstaterne og et søgeværktøj til at finde kompetente domstole/myndigheder

Sidste opdatering: 03/04/2024

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.