Dostava pismena: službena dostava pravnih pismena

Ako ste uključeni u sudski postupak i trebate poslati i/ili primiti sudska ili izvansudska pismena, ovdje možete pronaći informacije o daljnjim koracima na nacionalnoj razini.

Uredbom (EU) 2020/1784 Europskog parlamenta i Vijeća o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (dostava pismena) (preinaka) nastoji se poboljšati i ubrzati slanje sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima radi njihove dostave među državama članicama. Uredba od 1. srpnja 2022. zamjenjuje Uredbu Vijeća (EZ) br. 1393/2007.

Međutim, decentralizirani IT sustav kao obvezno sredstvo komunikacije koje će se upotrebljavati za slanje i primanje zahtjeva, obrazaca i drugih oblika komunikacije počet će se primjenjivati tek 1. svibnja 2025. (prvi dan mjeseca koji slijedi nakon razdoblja od tri godine nakon datuma stupanja na snagu provedbenog akta iz članka 25. (za dodatne pojedinosti vidjeti članak 37. Uredbe (EU) 2020/1784)).

Uredbom je predviđen postupak za dostavu pismena između država članica EU-a, uključujući Dansku, putem tijela za slanje i tijela za zaprimanje pismena.

Obuhvaćena su, primjerice, sudska pismena kao što su sudski pozivi u kojima se obavješćuje o početku postupka, žalbe, izjave obrane, sudske mjere ili izvansudska pismena kao što su ovjereni akti koje treba dostaviti u državi članici EU-a koja nije država vašeg boravišta.

Za više informacija odaberite zastavu odgovarajuće države.

Druge poveznice

Dostava pismena - obavijesti država članica i alat za pretraživanje kojim se omogućuje utvrđivanje nadležnog suda/tijela

Posljednji put ažurirano: 03/04/2024

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.