Iratkézbesítés: jogi dokumentumok hivatalos továbbítása

A bírósági és bíróságon kívüli iratok küldésére és/vagy fogadására vonatkozó nemzeti információk, amennyiben Ön peres eljárásban részes fél.

A tagállamokban a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok kézbesítéséről (iratkézbesítés) szóló (EU) 2020/1784 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (átdolgozás) célja a polgári és kereskedelmi ügyekben a bírósági és bíróságon kívüli iratok tagállamok közötti kézbesítés céljából történő továbbításának javítása és felgyorsítása. A rendelet 2022. július 1-jével az 1393/2007/EK tanácsi rendelet helyébe lépett.

A decentralizált informatikai rendszert mint a kérelmek, formanyomtatványok és egyéb levelezés továbbítására és fogadására szolgáló kötelező kapcsolattartási módot azonban csak 2025. május 1-jétől (a 25. cikkben említett végrehajtási jogi aktus hatálybalépését követő hároméves időszakot követő hónap első napjától) kell majd alkalmazni (további részletekért lásd az (EU) 2020/1784 rendelet 37. cikkét)).

A rendelet a dokumentumoknak a kijelölt „áttevő intézmények” és „átvevő intézmények” révén az uniós tagállamok – Dániát is ideértve – között történő kézbesítésére irányuló eljárást határoz meg.

A rendelet olyan bírósági dokumentumokra – például első tárgyalásra idézés, fellebbezés, ellenkérelem, ideiglenes intézkedés iránti kérelem – és olyan bíróságon kívüli iratokra – például a közjegyzői okiratok – vonatkozik, amelyeket az Ön lakóhelye szerinti tagállamtól eltérő uniós országba kell kézbesíteni.

Kérjük, válassza ki a vonatkozó ország zászlaját a részletes nemzeti információk megjelenítéséhez.

Kapcsolódó link

Iratok kézbesítése - tagállami értesítések és a hatáskörrel rendelkező bíróság(ok)/hatóság(ok) azonosítására szolgáló keresőeszköz

Utolsó frissítés: 19/01/2023

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.