Dokumentų įteikimas. Oficialus teisinių dokumentų perdavimas

Jeigu dalyvaujate teismo procese ir turite nusiųsti ir (arba) atsisiųsti teisinius ar neteisminius dokumentus, čia rasite informacijos apie tolesnius veiksmus konkrečioje šalyje.

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2020/1784 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (dokumentų įteikimas) (nauja redakcija) siekiama pagerinti ir paspartinti teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimą tarp valstybių narių. Šis reglamentas nuo 2022 m. liepos 1 d. pakeitė Tarybos reglamentą (ES) 1393/2007.

Tačiau decentralizuota IT sistema, kaip privaloma ryšio priemonė prašymams, formoms ir kitiems pranešimams perduoti ir priimti, bus pradėta taikyti tik nuo 2025 m. gegužės 1 d. (pirmosios mėnesio, einančio po trejų metų laikotarpio po 25 straipsnyje nurodyto įgyvendinimo akto įsigaliojimo dienos, dienos (daugiau informacijos Reglamento (ES) 2020/1784 37 straipsnyje)).

Reglamente numatyta dokumentų įteikimo per paskirtas ES valstybių narių, įskaitant Daniją, perduodančiąsias agentūras ir gaunančiąsias agentūras tvarka.

Pavyzdžiui, reglamente nurodyti teisminiai dokumentai, kaip antai teismo šaukimas, kuriame pranešama apie bylos nagrinėjimo pradžią, apeliaciniai skundai, atsiliepimai į ieškinį, preliminarūs sprendimai arba neteisminiai dokumentai, kaip antai notaro patvirtinti dokumentai, kurie turi būti įteikti kitoje, ne jūsų gyvenamojoje ES šalyje.

Norėdamas gauti išsamios su valstybe susijusios informacijos, pasirinkite atitinkamos šalies vėliavą.

Susijusi nuoroda

Dokumentų įteikimas - Valstybių narių pranešimai ir paieškos priemonė, padėsianti nustatyti kompetentingą (-us) teismą (-us) ir (arba) instituciją (-as)

Paskutinis naujinimas: 03/04/2024

Šį puslapį tvarko Europos Komisija. Šiame tinklalapyje pateikta informacija nebūtinai atitinka Europos Komisijos oficialią poziciją. Europos Komisija neprisiima atsakomybės ar įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą informaciją arba duomenis. Informacija apie ES tinklalapių autorių teises pateikiama teisiniame pranešime.