Šīs vietnes saturs tagad tiek tulkots. Paldies par sapratni.
Taču informācija ir pieejama šādā(-s) valodā(-s):
Swipe to change

Dokumentu izsniegšana: juridisko dokumentu oficiāla piegāde

Itālija
Saturu nodrošina
European Judicial Network
Eiropas Tiesiskās sadarbības tīkls (civillietās un komerclietās)