Notificarea sau comunicarea documentelor: transmiterea oficială a documentelor

În cazul în care sunteți implicat într-o procedură juridică și trebuie să transmiteți și/sau să primiți acte judiciare sau extrajudiciare, puteți găsi informații în acest sens privind fiecare stat membru.

Regulamentul (UE) 2020/1784 al Parlamentului European și al Consiliului privind notificarea sau comunicarea în statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială (notificarea sau comunicarea actelor) (reformare) vizează îmbunătățirea și accelerarea transmiterii între statele membre a actelor judiciare și extrajudiciare în materie civilă sau comercială în vederea notificării sau a comunicării. Regulamentul a înlocuit Regulamentul (CE) nr. 1393/2007 al Consiliului începând cu 1 iulie 2022.

Cu toate acestea, sistemul informatic descentralizat ca mijloc obligatoriu de comunicare ce trebuie utilizat pentru transmiterea și primirea cererilor, a formularelor și a altor comunicări va putea fi folosit doar începând cu 1 mai 2025 [prima zi a lunii care urmează perioadei de trei ani de la data intrării în vigoare a actului de punere în aplicare menționat la articolul 25 (pentru mai multe detalii, a se vedea articolul 37 din Regulamentul (UE) 2020/1784)].

Regulamentul prevede o procedură pentru notificarea sau comunicarea actelor prin intermediul unor „agenții de transmitere” și „agenții de primire” desemnate de statele membre ale UE, inclusiv Danemarca.

Regulamentul se referă, de exemplu, la acte judiciare, cum ar fi citații prin care se comunică faptul că a fost inițiată o acțiune judiciară sau o cale de atac, depunerea unei întâmpinări sau pronunțarea unui ordin de încetare. Regulamentul se referă și la acte extrajudiciare, cum ar fi actele notariale care trebuie notificate sau comunicate în alt stat UE decât cel în care locuiți.

Vă rugăm să selectați drapelul unei țări pentru a afla mai multe informații despre măsurile aplicabile în țara respectivă.

Link relevant

Comunicarea / notificarea actelor - notificări din partea statelor membre și un instrument de căutare pentru a identifica instanța (instanțele) sau autoritatea (autoritățile) competentă (competente)

Ultima actualizare: 03/04/2024

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.