Vročanje listin: uradni prenos pravnih listin

Če ste udeleženi v pravnem postopku in morate poslati in/ali prejeti sodna ali izvensodna pisanja, lahko tukaj najdete informacije za posamezne države o tem, kako ravnati v takem primeru.

Uredba (EU) 2020/1784 Evropskega parlamenta in Sveta o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (prenovitev) si prizadeva za boljše in hitrejše pošiljanje sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah pri vročanju med državami članicami. Uredba je s 1. julijem 2022 nadomestila Uredbo (ES) št. 1393/2007.

Vendar se bo decentralizirani sistem IT kot obvezno komunikacijsko sredstvo za pošiljanje in prejemanje zaprosil, obrazcev in drugih sporočil začel uporabljati šele 1. maja 2025 (prvi dan meseca, ki sledi obdobju treh let po datumu začetka veljavnosti izvedbenega akta iz člena 25 (za več informacij glej člen 37 Uredbe (EU) 2020/1784)).

Uredba določa postopek za vročanje pisanj med državami članicami EU, vključno z Dansko, prek imenovanih „organov za pošiljanje“ in „organov za sprejem“.

Uredba se nanaša na primer na sodna pisanja, kot so pisanja o začetku postopka, pritožbe, odgovori na tožbo, sodne odredbe ali izvensodna pisanja, kot so notarske listine, ki jih je treba vročiti v državi EU, ki ni država vašega prebivališča.

Za podrobnejše informacije o posamezni državi izberite ustrezno zastavico.

Zadevna povezava

Vročanje listin - uradna obvestila držav članic in orodje za iskanje pristojnih sodišč/organov

Zadnja posodobitev: 03/04/2024

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.