Materiály a nástroje Agentury pro základní práva (FRA) týkající se Listiny

Tento oddíl poskytuje přehled různých materiálů a nástrojů (včetně elektronického učení) týkajících se Listiny základních práv EU, které připravila Agentura EU pro základní práva (agentura FRA).

Agentura EU pro základní práva poskytuje podporu a odborné znalosti týkající se Listiny základních práv Evropské unie na různých úrovních správy tím, že vydává řadu informačních materiálů souvisejících s Listinou. Informace o činnosti agentury FRA při podpoře uplatňování Listiny jsou k dispozici na internetových stránkách agentury FRA věnovaných materiálů a zdrojům. Vytištěné kopie všech informačních materiálů agentury FRA týkajících se Listiny si lze zdarma objednat prostřednictvím katalogu publikací Úřadu pro publikace Evropské unie.

  1. Zpráva agentury o základních právech: roční posouzení uplatňování Listiny

Zpráva agentury FRA o základních právech obsahuje každý rok kapitolu, která se věnuje konkrétnímu používání Listiny na vnitrostátní úrovni a obsahuje popis vnitrostátních případů souvisejících s Listinou, o nichž rozhodly nejvyšší vnitrostátní soudy. Taktéž se věnuje používání Listiny vládou, parlamentem a dalšími aktéry. Dosud zveřejněné kapitoly: 2022202120202019 (zhodnocení 10 let uplatňování Listiny), 201820172016201520142013.

  1. Nástroje pro odbornou přípravu: budování kapacit v právní komunitě

Agentura FRA připravila příručku, která je k dispozici ve 22 jazycích a obsahuje pokyny k uplatňování Listiny základních práv Evropské unie.

Příručka je k dispozici na adrese: Uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v právu a tvorbě politik na vnitrostátní úrovni – pokyny.

Agentura FRA navíc bezplatně poskytuje dva kurzy online učení věnované Listině: online pokyny a online případové studie. Oba tyto nástroje přináší interaktivním způsobem praktické pokyny k oblasti působnosti Listiny, jak je uvedeno v čl. 51 odst. 1 Listiny.

Nástroj s případovými studiemi obsahuje část pro školitele s dalšími materiály a nástroji, například komplexní příručkou pro školitele s praktickým poradenstvím ohledně koncepce a metodiky, kterou lze použít pro pořádání školicích seminářů o Listině na základě případových studií.

  1. Charterpedia: jednotné kontaktní místo pro Listinu

Charterpedia agentury FRA představuje hlavní vstupní bránu k informacím o činnosti agentury ohledně Listiny základních práv Evropské unie a širokou škálu dat (včetně vnitrostátní a evropské judikatury) o každém ustanovení Listiny. Tento nástroj je k dispozici ve všech 24 úředních jazycích EU.

  1. Informování o Listině: poskytování prvních základních informací na vnitrostátní úrovni

Agentura zveřejnila informační přehledy o členských státech popisující úsilí členských států o propagaci Listiny a její uplatňování. Informační přehledy uvádějí (v angličtině a v příslušném národním jazyce) příklady, v nichž byla Listina používána a přinesla přidanou hodnotu v každém členském státě EU.

Kromě toho agentura natočila videoklipy o Listině (viz například: „Uplatňování Listiny, dodržování našich práv“).

Informace o odbornících na problematiku Listiny, vzdělávacích institucí a univerzitních kurzů na vnitrostátní úrovni ve všech členských státech jsou k dispozici na vyžádání na adrese charter@fra.europa.eu.

Související odkazy:

Vztahuje se Listina na můj případ?

Listina podrobně

Poslední aktualizace: 01/06/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.