Perusoikeuskirjaa koskevat aineistot ja välineet

Tässä osiossa luodaan katsaus Euroopan unionin perusoikeusviraston laatimiin EU:n perusoikeuskirjaa koskeviin materiaaleihin ja välineisiin (mukaan lukien verkko-oppiminen).

Euroopan unionin perusoikeusvirasto (FRA) tarjoaa Euroopan unionin perusoikeuskirjaa koskevaa tukea ja asiantuntemusta hallinnon eri tasoilla perusoikeuskirjaan liittyvien tuotteiden muodossa. Tietoa perusoikeusviraston työstä, joka tukee perusoikeuskirjan täytäntöönpanoa, on saatavilla perusoikeusviraston perusoikeuskirjaa koskevien aineistojen ja resurssien verkkosivulta. Kaikkien perusoikeusviraston peruskirjaa koskevien tuotteiden painettuja kopioita voi tilata maksutta Euroopan unionin julkaisutoimiston julkaisuluettelosta.

  1. Perusoikeusviraston perusoikeusraportti: perusoikeuskirjan soveltamisen vuotuinen arviointi

Perusoikeusviraston perusoikeusraportissa on joka vuosi luku, jossa käsitellään erityisesti perusoikeuskirjan käyttöä kansallisella tasolla, mukaan lukien kansallisten ylimpien tuomioistuimien päättämät perusoikeuskirjaan liittyvät kansalliset tapaukset ja se, miten hallitus, parlamentti ja muut toimijat käyttävät perusoikeuskirjaa. Tähän mennessä julkaistut luvut: 2022202120202019 (katsaus perusoikeuskirjan kymmenvuotiseen soveltamiseen), 20182017201620152014 ja 2013.

  1. Koulutusvälineet: valmiuksien kehittäminen oikeusyhteisössä

Perusoikeusvirasto on laatinut 22 kielellä saatavilla olevan käsikirjan, jossa on ohjeita Euroopan unionin perusoikeuskirjan sovellettavuudesta.

Käsikirja on saatavilla osoitteessa Euroopan unionin perusoikeuskirjan soveltaminen kansallisessa lainsäädännössä ja päätöksenteossa – Ohjeet.

Lisäksi perusoikeusvirasto tarjoaa maksutta kaksi perusoikeuskirjan verkkokurssia: ohjekurssi e-guidance ja tapaustutkimuskurssi e-case studies. Niistä saa vuorovaikutteisesti käytännön ohjeita perusoikeuskirjan 51 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta soveltamisalasta.

Tapaustutkimustyökalu sisältää kouluttajien alueen, jossa on lisämateriaalia ja -välineitä. Niistä on esimerkkinä kattava kouluttajan käsikirja, jossa annetaan käytännön neuvoja suunnittelusta ja menetelmistä, joita voidaan käyttää perusoikeuskirjaa koskevien koulutustyöpajojen järjestämiseen tapaustutkimusten perusteella.

  1. Charterpedia: perusoikeuskirjan keskitetty asiointipiste

Perusoikeusviraston Charterpedia tarjoaa pääsyn tutustumaan viraston työskentelyyn Euroopan unionin perusoikeuskirjan parissa ja laajan valikoiman tietoja (mukaan lukien jäsenvaltioiden ja EU:n oikeuskäytäntö) kustakin perusoikeuskirjan säännöksestä. Työkalu on saatavana kaikilla EU:n 24 virallisella kielellä.

  1. Perusoikeuskirjasta tiedottaminen: jaetaan perustietoa kansallisella tasolla

Virasto on julkaissut perusoikeuskirjaa koskevat maakohtaiset tietosivut, joilla kerrotaan jäsenvaltioiden pyrkimyksistä edistää perusoikeuskirjaa ja sen täytäntöönpanoa. Tietosivuilla annetaan (englanniksi ja kansallisella kielellä) esimerkkejä perusoikeuskirjan käytöstä ja sen tuomasta lisäarvosta EU:n jäsenvaltioissa.

Lisäksi virasto on julkaissut perusoikeuskirjaa koskevia videoita (ks. esimerkiksi Apply the Charter, deliver our Rights).

Esimerkkejä perusoikeuskirjaan liittyvistä kaikkien jäsenvaltioiden kansallisen tason asiantuntijoista, koulutuslaitoksista ja yliopistokursseista on saatavilla pyynnöstä osoitteessa charter@fra.europa.eu.

Hyödyllisiä linkkejä:

Voidaanko minun tapaukseeni soveltaa perusoikeuskirjaa?

Perusoikeuskirjan käyttöohjeet

Päivitetty viimeksi: 02/06/2023

Tätä sivustoa ylläpitää Euroopan komissio. Sivuston tiedot eivät välttämättä edusta Euroopan komission virallista kantaa. Komissio ei ole vastuussa tiedoista, joita esitetään tai joihin viitataan tällä sivustolla. EU:n sivustoihin sovellettavat tekijänoikeussäännöt löytyvät oikeudellisesta huomautuksesta.