Materijali i alati Agencije Europske unije za temeljna prava o Povelji

U ovom odjeljku nalazi se pregled raznih materijala i alata (uključujući e-učenje) koji se odnose na Povelju EU-a o temeljnim pravima koje je pripremila Agencija EU-a za temeljna prava.

Agencija EU-a za temeljna prava (FRA) osigurava potporu i stručno znanje o Povelji Europske unije o temeljnim pravima na različitim razinama upravljanja, izradom niza proizvoda povezanih s Poveljom. Informacije o radu FRA-e koji se odnosi na potporu provedbi Povelje dostupne su na internetskoj stranici Materijali i resursi FRA-a povezani s Poveljom. Tiskani primjerci svih proizvoda FRA-e koji se odnose na Povelju mogu se besplatno naručiti putem Kataloga publikacija Ureda za publikacije Europske unije.

  1. Izvješće Agencije o temeljnim pravima: godišnja procjena primjene Povelje

Svake godine izvješće FRA-e o temeljnim pravima sadržava poglavlje koje je posebno posvećeno primjeni Povelje na nacionalnoj razini, uključujući nacionalne predmete povezane s Poveljom o kojima su odluke donosili nacionalni visoki sudovi te primjeni Povelje koja se odnosi na vladu, parlament i druge aktere. Dosad objavljena poglavlja: 2022.2021.2020.2019. (osvrt na deset godina primjene Povelje), 2018.2017.2016.2015.2014.2013.

  1. Alati za osposobljavanje: jačanje kapaciteta u pravnoj zajednici

FRA je izradila priručnik, dostupan na 22 jezika, koji sadržava smjernice o primjenjivosti Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Priručnik je dostupan ovdje: Primjena Povelje Europske unije o temeljnim pravima u izradi zakonodavstva i oblikovanju politika na nacionalnoj razini – Smjernice.

Osim toga, FRA besplatno osigurava dva programa e-učenja o Povelji: e-smjernice i e-studije slučaja. Oba alata na interaktivan način pružaju praktično vodstvo u području primjene Povelje, kako je navedeno u njezinu članku 51. stavku 1.

Alat koji se odnosi na studije slučaja sadržava dio za edukatore, koji osigurava dodatne materijale i alate, primjerice sveobuhvatan priručnik za edukatore s praktičnim savjetima o oblikovanju i metodologiji koji se mogu iskoristiti pri održavanju radionica osposobljavanja povezanog s Poveljom na temelju studija slučaja.

  1. Charterpedia: jedinstveno sučelje povezano s Poveljom

Charterpedia FRA-e glavna je ulazna točka za rad Agencije koji se odnosi na Povelju Europske unije o temeljnim pravima, koja pruža niz informacija (uključujući nacionalnu i europsku sudsku praksu) o svakoj odredbi Povelje. Alat je dostupan na sva 24 službena jezika EU-a.

  1. Priopćavanje Povelje: davanje osnovnih informacija na nacionalnoj razini

Agencija je za sve države članice objavila informativne članke o njihovu radu na promicanju i provedbi Povelje. Informativni članci sadržavaju (na engleskom jeziku i na relevantnom nacionalnom jeziku) primjere primjene Povelje i dodane vrijednosti u svakoj državi članici EU-a.

Osim toga, Agencija je snimila videoisječke o Povelji (vidjeti primjerice: „Primijenite Povelju, dajte nam naša prava”).

Primjeri stručnjaka, ustanova za osposobljavanje i sveučilišnih kolegija relevantnih za Povelju na nacionalnoj razini u svim državama članicama dostupni su na zahtjev na charter@fra.europa.eu.

Poveznice:


Primjenjuje li se Povelja na moj predmet?

Vodič kroz Povelju

Posljednji put ažurirano: 01/06/2023

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.