Az Alapjogi Ügynökség Chartával kapcsolatos segédanyagai és eszközei

Ez a szakasz áttekintést nyújt az Európai Unió Alapjogi Chartájával kapcsolatos különböző anyagokról és eszközökről (beleértve az e-tanulást is), amelyeket az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége dolgozott ki.

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) támogatást és szakértelmet biztosít az Európai Unió Alapjogi Chartájával kapcsolatban a különböző kormányzati szinteken azáltal, hogy a Chartához kapcsolódó számos terméket bocsát rendelkezésre. Az FRA által a Charta végrehajtásának támogatása érdekében végzett munkára vonatkozó információk az FRA-nak a Chartával kapcsolatos anyagokkal és forrásokkal foglalkozó weboldalán találhatók. Az FRA-nak a Chartával kapcsolatos valamennyi termékéből térítésmentesen nyomtatott példány rendelhető az Európai Unió Kiadóhivatalának Kiadványkatalógusából.

  1. Az Ügynökség alapjogi jelentése: a Charta alkalmazásának éves értékelése

Az FRA alapjogi jelentése minden évben tartalmaz egy fejezetet, amely kifejezetten a Charta nemzeti szintű alkalmazásáról szól, ideértve a felsőbb szintű nemzeti bíróságoknak a Chartával kapcsolatos hazai ügyekben hozott határozatait, valamint a Chartának a kormány, a parlament és más szereplők általi alkalmazását. Az eddig közzétett fejezetek: 2022202120202019 (visszatekintés a Charta alkalmazásának 10 évére); 20182017201620152014 valamint 2013.

  1. Képzési eszközök: kapacitásépítés a jogi közösségen belül

Az FRA 22 nyelven elérhető kézikönyvet dolgozott ki, amely iránymutatást tartalmaz az Európai Unió Alapjogi Chartájának alkalmazhatóságáról.

A kézikönyv itt érhető el: Az Európai Unió Alapjogi Chartájának nemzeti szinten történő alkalmazása a jogalkotásban és a döntéshozatalban – Útmutató.

Ezen túlmenően az FRA ingyenes két díjmentes, a Chartával foglalkozó e-tanfolyamot is kínál: az e-iránymutatást és az elektronikus esettanulmányokat. Mindkettő interaktív, gyakorlati iránymutatást nyújt a Charta 51. cikkének (1) bekezdésében említett alkalmazási területére vonatkozóan.

Az esettanulmány-eszköz tartalmaz egy oktatói felületet, amely további anyagokat és eszközöket biztosít, például egy átfogó oktatói kézikönyvet, amely gyakorlati tanácsokat ad a Chartával kapcsolatos képzési workshopok esettanulmányok alapján történő megtartásához a tervezés és a módszertan terén.

  1. Charterpedia: a Chartára vonatkozó egyedüli kapcsolattartó pont

Az FRA Charterpediája kínálja a fő belépési pontot az Ügynökségnek az Európai Unió Alapjogi Chartájával kapcsolatos munkájához és a Charta egyes rendelkezéseire vonatkozó információk széles köréhez (ideértve a nemzeti és az európai ítélkezési gyakorlatot is). Az eszköz az Unió mind a 24 hivatalos nyelvén elérhető.

  1. A Charta megismertetése: az első alapvető információk nyújtása nemzeti szinten

Az Ügynökség a Chartáról szóló országismertetőket tett közzé a Charta népszerűsítése és végrehajtásának előmozdítása érdekében tett tagállami erőfeszítésekről. A tájékoztatók (angolul és a megfelelő nemzeti nyelven) példákkal szolgálnak a Charta alkalmazására és hozzáadott értékére az egyes uniós tagállamokban.

Az Ügynökség kisfilmeket is készített a Chartáról (lásd például: „A Charta alkalmazása, jogaink érvényesítése”).

A charter@fra.europa.eu e-mail-címen példákat lehet kérni a Chartával foglalkozó szakértőkre, képzési intézményekre és egyetemi képzésekre valamennyi tagállamban.

Kapcsolódó linkek

Alkalmazandó-e a Charta az ügyemre?

Útmutató a Chartához

Utolsó frissítés: 02/06/2023

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.