Materjali u għodod tal-FRA dwar il-Karta

Din it-taqsima tagħti ħarsa ġenerali lejn diversi materjali u għodod (inkluż it-tagħlim elettroniku) dwar il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE li tħejjiet mill-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali.

L-Aġenzija tal-UE għad-Drittijiet Fundamentali (FRA) tipprovdi appoġġ u għarfien espert dwar il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea f’livelli ta’ governanza differenti billi tipprovdi sensiela ta’ prodotti relatati mal-Karta. L-informazzjoni dwar il-ħidma li qed tagħmel l-FRA biex tappoġġa l-implimentazzjoni tal-Karta tista’ tinstab fuq il-paġna web tal-materjali u r-riżorsi tal-Karta tal-FRA. Kopji stampati tal-prodotti kollha tal-Karta tal-FRA jistgħu jiġu ordnati mingħajr ħlas permezz tal-Katalogu tal-pubblikazzjonijiet tal-Uffiċċju tal-Pubblikazzjonijiet tal-Unjoni Ewropea.

  1. Ir-Rapport tal-Aġenzija dwar id-Drittijiet Fundamentali: valutazzjoni annwali tal-applikazzjoni tal-Karta

Kull sena, ir-Rapport tal-FRA dwar id-Drittijiet Fundamentali ikun fih kapitolu ddedikat speċifikament għall-użu tal-Karta fil-livell nazzjonali, inklużi kawżi nazzjonali relatati mal-Karta deċiżi mill-qrati superjuri nazzjonali u l-użu tal-Karta mill-gvern, il-parlament, u atturi oħrajn. Il-kapitoli ppubblikati s’issa: 2022202120202019 (ħarsa lura lejn 10 snin ta’ applikazzjoni tal-Karta); 201820172016201520142013.

  1. Għodod tat-taħriġ: il-bini tal-kapaċità fil-komunità legali

L-FRA żviluppat manwal, disponibbli fi 22 lingwa, li fih gwida dwar l-applikabbiltà tal-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea.

Il-manwal jinsab hawnhekk: Applying the Charter of Fundamental Rights of the European Union in law and policymaking at national level - Guidance.

Barra minn hekk, l-FRA tipprovdi żewġ korsijiet ta’ tagħlim elettroniku dwar il-Karta mingħajr ħlas: il-gwida elettronika u l-istudji tal-każ elettroniku. It-tnejn jipprovdu b’mod interattiv gwida prattika dwar il-kamp ta’ applikazzjoni tal-Karta kif imsemmi fl-Artikolu 51(1) tagħha.

L-għodda għall-istudji tal-każijiet fiha żona għall-ħarrieġa li tipprovdi aktar materjal u għodod, pereżempju manwal komprensiv għall-ħarrieġa b’pariri prattiċi dwar id-disinn u l-metodoloġija li jistgħu jintużaw għat-twassil ta’ workshops ta’ taħriġ dwar il-Karta abbażi ta’ studji ta’ każijiet.

  1. Charterpedia: punt uniku ta’ servizz dwar il-Karta

Iċ-Charterpedia tal-FRA toffri l-punt ta’ dħul ewlieni għall-ħidma tal-Aġenzija dwar il-Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-Unjoni Ewropea u firxa wiesgħa ta’ informazzjoni (inkluża l-ġurisprudenza nazzjonali u Ewropea) dwar kull dispożizzjoni tal-Karta. L-għodda hija disponibbli fl-24 lingwa uffiċjali tal-UE kollha.

  1. Il-Komunikazzjoni tal-Karta: l-għoti tal-ewwel informazzjoni bażika fil-livell nazzjonali

L-Aġenzija ppubblikat skedi informattivi tal-pajjiżi tal-Karta dwar l-isforzi tal-Istati Membri biex jippromwovu l-Karta u l-implimentazzjoni tagħha. L-iskedi informattivi (bl-Ingliż u bil-lingwa nazzjonali rispettiva) jagħtu eżempji tal-użu u l-valur miżjud tal-Karta f’kull Stat Membru tal-UE.

Barra minn hekk, l-Aġenzija żviluppat filmati qosra dwar il-Karta (ara pereżempju: “Apply the Charter, deliver our Rights”).

Eżempji ta’ esperti rilevanti dwar il-Karta, istituzzjonijiet ta’ taħriġ u korsijiet universitarji fil-livell nazzjonali fl-Istati Membri kollha jistgħu jinkisbu billi jintalbu lil charter@fra.europa.eu.

Links relatati:

Il-Karta tapplika fil-każ tiegħi?

Filmat istruttiv dwar il-Karta

L-aħħar aġġornament: 02/06/2023

Din il-paġna hi amministrata mill-Kummissjoni Ewropea. L-informazzjoni f’din il-paġna ma tirriflettix neċessarjament il-pożizzjoni uffiċjali tal-Kummissjoni Ewropea. Il-Kummissjoni ma taċċetta l-ebda responsabbiltà fir-rigward ta’ kwalunkwe informazzjoni jew dejta li tinsab jew li hemm referenza għaliha f'dan id-dokument. Jekk jogħġbok irreferi għall-avviż legali fir-rigward tar-regoli dwar id-drittijiet tal-awtur għall-paġni Ewropej.