Documente și instrumente FRA privind carta

Această secțiune oferă o imagine de ansamblu a diferitelor materiale și instrumente (inclusiv învățare online) privind Carta drepturilor fundamentale a UE care au fost elaborate de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE.

Agenția pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) oferă sprijin și expertiză cu privire la Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene la diferite niveluri de guvernanță, furnizând o serie de produse legate de cartă. Informații privind activitatea desfășurată de FRA în sprijinirea punerii în aplicare a cartei pot fi găsite pe pagina web Materiale și resurse ale FRA privind carta. Copiile tipărite ale tuturor produselor FRA privind carta pot fi comandate gratuit prin intermediul Catalogului pentru publicații al Oficiului pentru Publicații al Uniunii Europene.

  1. Raportul elaborat de agenție privind drepturile fundamentale: evaluare anuală a aplicării cartei

În fiecare an, Raportul privind drepturile fundamentale elaborat de FRA conține un capitol dedicat în mod specific utilizării cartei la nivel național, inclusiv cauzelor naționale legate de cartă soluționate de instanțele superioare naționale și utilizării cartei de către guvern, parlament și alți actori. Capitolele publicate până în prezent: 2022202120202019 (bilanțul a 10 ani de aplicare a cartei), 20182017201620152014 și 2013.

  1. Instrumente de formare: consolidarea capacităților în cadrul comunității juridice

FRA a elaborat un manual, disponibil în 22 de limbi, care conține orientări privind aplicabilitatea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

Manualul este disponibil la adresa: Aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene în domeniul legiferării și al elaborării de politici la nivel naţional.

În plus, FRA oferă gratuit două cursuri de învățare online privind carta: orientări și studii de caz în format electronic. Ambele oferă într-un mod interactiv orientări practice privind domeniul de aplicare al cartei, astfel cum se menționează la articolul 51 alineatul (1) din aceasta.

Instrumentul pentru studii de caz conține un domeniu pentru formatori care oferă materiale și instrumente suplimentare, de exemplu un manual al formatorilor exhaustiv ce conține sfaturi practice privind organizarea de ateliere de formare privind carta pe baza unor studii de caz și privind metodologia care poate fi utilizată pentru aceste ateliere.

  1. Charterpedia: un ghișeu unic de informații privind carta

Charterpedia a FRA constituie principalul punct de intrare către activitatea agenției privind Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și oferă o gamă largă de informații (inclusiv jurisprudență națională și europeană) cu privire la fiecare dispoziție a cartei. Instrumentul este disponibil în toate cele 24 de limbi oficiale ale UE.

  1. Prezentare privind carta: furnizarea primelor informații de bază la nivel național

Agenția a publicat fișe informative pentru fiecare țară privind eforturile statelor membre de a promova carta și punerea sa în aplicare. Fișele informative oferă (în limba engleză și în limba națională respectivă) exemple de utilizare a cartei și evidențiază valoarea adăugată a acesteia în fiecare stat membru al UE.

În plus, agenția a elaborat videoclipuri privind carta (a se vedea, de exemplu: ‘„Aplicarea Cartei, exercitarea drepturilor noastre”).

Exemple de experți, instituții de formare și cursuri universitare relevante pentru cartă la nivel național din toate statele membre sunt puse la dispoziție la cerere la adresa charter@fra.europa.eu.

Linkuri relevante:

Carta se aplică în cazul meu?

Tutorial privind carta

Ultima actualizare: 02/06/2023

Această pagină este administrată de Comisia Europeană. Informațiile de pe această pagină nu reflectă în mod necesar poziția oficială a Comisiei Europene. Comisia nu își asumă nici o răspundere în legătură cu oricare din informațiile sau datele conținute în prezentul document sau la care acesta face referire. Vă rugăm să consultați avizul juridic în legătură cu normele privind drepturile de autor în cazul paginilor de internet ale Comunității Europene.