Gradivo in orodja o Listini EU o temeljnih pravicah

Ta oddelek vsebuje pregled različnih gradiv in orodij (v ključno z e-učenjem) v zvezi z Listino EU o temeljnih pravicah, ki jih je pripravila Agencija EU za temeljne pravice.

Agencija EU za temeljne pravice (FRA) na različnih ravneh upravljanja zagotavlja podporo in strokovno znanje v zvezi z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, in sicer z vrsto gradiv, povezanih z Listino. Informacije o delu agencije FRA za podporo izvajanju Listine so na voljo na spletni strani Gradiva in viri agencije FRA v zvezi z Listino. Natisnjene kopije vseh gradiv agencije FRA v zvezi z Listino je mogoče naročiti brezplačno prek Kataloga publikacij Urada za publikacije Evropske unije.

  1. Poročilo Agencije o temeljnih pravicah: letna ocena uporabe Listine

Poročilo o temeljnih pravicah, ki ga pripravi agencija FRA, vsako leto vsebuje poglavje, posebej namenjeno uporabi Listine na nacionalni ravni, vključno z nacionalnimi zadevami v zvezi z Listino, o katerih odločajo nacionalna višja sodišča, ter uporabo Listine s strani vlade, parlamenta in drugih akterjev. Do zdaj objavljena poglavja: 2022202120202019 (pogled nazaj na deset let uporabe Listine); 20182017201620152014 in 2013.

  1. Orodja za usposabljanje: krepitev zmogljivosti v pravni skupnosti

Agencija FRA je razvila priročnik, ki je na voljo v 22 jezikih in vsebuje smernice o uporabi Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

Priročnik je na voljo tukaj: Uporaba Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v pravu in pri oblikovanju politike na nacionalni ravni – smernice.

Poleg tega agencija FRA ponuja dva brezplačna spletna tečaja v zvezi z Listino: e-smernice in e-študije primerov. Oba interaktivno zagotavljata praktične smernice na področju uporabe Listine v skladu s členom 51(1) Listine.

Orodje s študijami primerov vsebuje razdelek za izvajalce usposabljanja, kjer so na voljo nadaljnja gradiva in orodja, na primer celovit priročnik za izvajalce usposabljanja s praktičnimi nasveti glede načrtovanja in metodologije, ki se lahko uporabita za izvedbo delavnic o Listini na podlagi študij primerov.

  1. Charterpedia: vse o Listini na enem mestu

Charterpedia agencije FRA je glavna vstopna točka do dela agencije v zvezi z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah in do številnih različnih informacij (vključno z nacionalno in evropsko sodno prakso) o vsaki določbi Listine. Orodje je na voljo v vseh 24 uradnih jezikih Evropske unije.

  1. Seznanjanje z Listino: zagotavljanje prvih osnovnih informacij na nacionalni ravni

Agencija je objavila informativne preglede za posamezne države v zvezi z Listino glede prizadevanj držav članic za promocijo Listine in njenega izvajanja. V teh informativnih pregledih so (v angleščini in zadevnem nacionalnem jeziku) navedeni primeri uporabe in dodane vrednosti Listine v posamezni državi članici EU.

Agencija je poleg tega pripravila videe o Listini (glej na primer: Uporabite Listino, uresničite naše pravice).

Primeri strokovnjakov, institucij za usposabljanje in univerzitetnih tečajev v zvezi z Listino na nacionalni ravni v vseh državah članicah so na voljo na zahtevo, naslovljeno na charter@fra.europa.eu.

Sorodne povezave:

Ali Listina velja za moj primer

Navodila za izvajanje Listine o temeljnih pravicah

Zadnja posodobitev: 02/06/2023

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.