Αρχική κατάρτιση δικαστών και εισαγγελέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Κύπρος

Κύπρος

Δικαστής

Γενική περιγραφή

Η Σχολή Δικαστών Κύπρου, που ιδρύθηκε επίσημα το 2020 (Νόμος 101(Ι)/2020), είναι υπεύθυνη για την παροχή εκπαίδευσης στο Δικαστικό Σώμα το οποίο ανέρχεται σήμερα σε 130 Δικαστές. Ως Σχολή, ο κύριος στόχος μας είναι η παροχή συνεχής εκπαίδευσης που περιλαμβάνει θέματα Ευρωπαϊκού Δικαίου καθώς επίσης δικαστικές δεξιότητες (Judgecraft) και εκπαίδευση στην εθνική νομοθεσία.

Σε αντίθεση με άλλες σχολές μη κοινού δικαίου (non-common law) στην Ευρώπη, που παρέχουν εκπαίδευση σε ασκούμενους Δικαστές πριν από το διορισμό τους, η Κύπρος διαφέρει στο ότι οι Δικαστές δεν υποβάλλονται σε εκπαίδευση πριν από το διορισμό τους. Επιπλέον, δεδομένου του μεγέθους της χώρας και της περιορισμένης ετήσιας πρόσληψης Δικαστών, δεν είναι πάντα εφικτό να διοργανωθούν δραστηριότητες αρχικής κατάρτισης για πολύ μικρό αριθμό Δικαστών. Από αυτή την άποψη, η αρχική εκπαίδευση δεν προσφέρεται σε ετήσια ή σε συχνή βάση. Συνήθως νέοι Δικαστές διορίζονται μετά από προαγωγές και συνταξιοδοτήσεις των Δικαστών, επομένως μπορεί να υπάρχουν μόνο 1-2 διορισμοί ετησίως. Τα έτη 2020 και 2021 αποτελούν εξαίρεση, όπου διορίστηκαν 12-15 νέοι Δικαστές περίπου για κάθε χρόνο. Ως εκ τούτου, από το 2020 μπορέσαμε να οργανώσουμε Πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης.

Μόλις διοριστούν οι Δικαστές, λαμβάνουν μέρος σε Πρόγραμμα εισαγωγής και ενσωμάτωσης, παρακολουθώντας ανώτερους Δικαστές. Μετά το εισαγωγικό Πρόγραμμα, παρέχεται αρχική εκπαίδευση, όπου είναι δυνατόν, σε νεοδιορισμένους Δικαστές ανεξαρτήτως δικαιοδοσίας. (Δείτε το ερ.3 παρακάτω για λεπτομέρειες). Αυτό γίνεται μέσα στα πρώτα 1-2 χρόνια του διορισμού του Δικαστή. Δεν γίνεται διαφοροποίηση ως προς τον τύπο των Δικαστών καθώς το Πρόγραμμα αρχικής εκπαίδευσης περιλαμβάνει Πρόγραμμα Δικαστικών Δεξιοτήτων (Judgecraft). Η εκπαίδευση, όταν προσφέρεται, είναι υποχρεωτική και στοχεύουμε στη συμμετοχή τουλάχιστον 15 Δικαστών.

Τέλος, στην Κύπρο, ως χώρα που ακολουθεί το σύστημα του κοινού δικαίου, οι Εισαγγελείς δεν θεωρούνται μέρος του Δικαστικού Σώματος. Ως εκ τούτου η Σχολή δεν είναι υπεύθυνη για την εκπαίδευσή τους, αλλά συντονίζει τη συμμετοχή τους σε εκπαιδευτικά σεμινάρια του EJTN.

Πρόσβαση στην αρχική κατάρτιση

Όπως έχει αναφερθεί πιο πάνω, η αρχική εκπαίδευση των Δικαστών στην Κύπρο πραγματοποιείται μετά από τον διορισμό τους. Από αυτή την άποψη, δεν υπάρχουν όροι πρόσβασης ή διαδικασία πρόσληψης για συμμετοχή στην αρχική εκπαίδευση για τους Δικαστές.

Μορφή και περιεχόμενο της αρχικής κατάρτισης

Οι νεοδιορισθέντες Δικαστές λαμβάνουν μέρος σε Πρόγραμμα εισαγωγής και ενσωμάτωσης για περίοδο 10-15 ημερών πριν αναλάβουν τα επίσημα καθήκοντά τους στην έδρα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, βρίσκονται υπό την επίβλεψη ενός Δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, ο οποίος αναθέτει τον νεοδιορισμένο Δικαστή σε έναν Πρόεδρο Δικαστηρίου που θα είναι υπεύθυνος για το εισαγωγικό πρόγραμμα, για την επίλυση αποριών που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής της εισαγωγικής περιόδου και που καθοδηγεί τον νεοδιορισμένο Δικαστή στα καθημερινά ζητήματα που προκύπτουν στις δικαστικές διαδικασίες. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εισαγωγής, οι νεοδιορισμένοι Δικαστές παρακολουθούν Δικαστές στο δικαστήριο, επισκέπτονται τα Πρωτοκολλητεία και συναντούν άλλους Δικαστές.

Από το 2020, δεδομένης της μεγάλης πρόσληψης Δικαστών, προσφέρουμε το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Δικαστικές Δεξιότητες (Judgecraft) ως μέρος της αρχικής εκπαίδευσης των Δικαστών. Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει εκπαίδευση σχετικά με τη Δικαστική Ηθική και Συμπεριφορά, τη Μη Συνειδητή Προκατάληψη, τη Δικαστική Αντοχή και την ετοιμασία και εκφώνηση Προφορικών Αποφάσεων. Οι Δικαστές εκπαιδεύονται από πιστοποιημένους εκπαιδευτές της Σχολής που χρησιμοποιούν ένα συνδυασμό εκπαιδευτικών τεχνικών όπως παρουσιάσεις, βίντεο, ομαδικές ασκήσεις, μελέτες περιπτώσεων και συζητήσεις ολομέλειας.

Οι νεοδιορισθέντες δικαστές επιλέγονται επίσης για να συμμετάσχουν σε σεμινάρια που διοργανώνονται από το ERA, το EJTN, καθώς επίσης και σε άλλες εκπαιδεύσεις στο εξωτερικό αμέσως μετά τον διορισμό τους.

Τερματισμός της διαδικασίας αρχικής κατάρτισης και απόκτησης προσόντων

Η Κύπρος δεν ακολουθεί αυτό το μοντέλο για τους Δικαστές. Η Σχολή δεν εμπλέκεται με κανέναν τρόπο στην διαδικασία πρόσληψης Δικαστών. Όπως προαναφέρθηκε, η αρχική εκπαίδευση πραγματοποιείται μετά από τον διορισμό στο Δικαστικό Σώμα, επομένως δεν αποτελεί βήμα στη διαδικασία πρόσληψης. Δεν υπάρχουν τελικές εξετάσεις ή περαιτέρω διαδικασία πρόσληψης. Η Σχολή εκδίδει βεβαίωση συμμετοχής η οποία κατατίθεται στα αρχεία του Ανωτάτου Δικαστηρίου και στα αρχεία προσωπικής ανάπτυξης των Δικαστών.

Εισαγγελέων

Το περιεχόμενο αυτό δεν έχει παρασχεθεί.

Τελευταία επικαιροποίηση: 20/06/2023

Για τη διαχείριση αυτής της ιστοσελίδας υπεύθυνη είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην παρούσα σελίδα δεν απηχούν κατ’ ανάγκη την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Επιτροπή δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Παρακαλείσθε να συμβουλευθείτε την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου σχετικά με το καθεστώς πνευματικής ιδιοκτησίας που διέπει τις σελίδες των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων.