Začetno usposabljanje sodnikov in tožilcev v Evropski uniji

Slovenia

Slovenia

Center za izobraževanje v pravosodju (CIP) kot nacionalna institucija skrbi in organizira strokovna usposabljanja za sodnike, državne tožilce in državne odvetnike; usposabljanja so namenjena tudi strokovnim sodelavcem na sodiščih in državnih tožilstvih.

Usposabljanja CIP za sodnike, državne tožilce in državne odvetnike niso obvezna. Edino obvezno usposabljanje je usposabljanje za novoimenovane predsednike sodišč in vodje državnih tožilstev.

Začetno usposabljanje, tj. pouniverzitetno usposabljanje za bodoče sodnike in državne tožilce, CIP organizira kot usposabljanje za vse diplomante prava, ki želijo opraviti pravniški državni izpit. Opravljen pravniški državni izpit je obvezen za večino pravnih poklicev, ne samo za sodnike in tožilce, temveč tudi za odvetnike in notarje.

Zadnja posodobitev: 09/06/2023

Stran vzdržuje Evropska komisija. Informacije na teh straneh ne izražajo nujno uradnega stališča Evropske komisije. Komisija ne sprejema nobene odgovornosti v zvezi z informacijami in podatki, vsebovanimi ali navedenimi v tem dokumentu. Pravila glede avtorskih pravic spletnih strani EU so navedena v pravnem obvestilu.