Парични искове

Правото на ЕС в областта на гражданскоправните и търговските спорове може да се използва при дела с трансграничен елемент с цел предявяване на искове за дължими суми.

Настоящият раздел дава описание на:

Последна актуализация: 06/10/2020

Тази страница се поддържа от Европейската комисия. Информацията на тази страница не отразява задължително официалната позиция на Европейската комисия. Комисията не поема никаква отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. За да се запознаете с правилата относно авторското право за страниците на ЕС, моля прочетете правната информация.