Pengekrav

I forbindelse med civile og handelsrelaterede tvister kan EU-retten benyttes i sager, der har et grænseoverskridende aspekt, med henblik på at inddrive udestående fordringer.

Dette afsnit omhandler

  • den europæiske betalingspåkravsprocedure - en forenklet procedure for grænseoverskridende pengekrav, der er ubestridt af skyldneren, og som er baseret på formularer
  • den europæiske småkravsprocedure - en forenklet procedure, der fremskynder grænseoverskridende pengekrav, som ikke overstiger 5 000 euro
  • insolvens - måder, hvorpå du kan beskyttes på nationalt plan eller på EU-plan, når en virksomhed, som du har et pengekrav mod, går konkurs.
Sidste opdatering: 06/10/2020

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.